Energiecrisis: tijdelijk uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing

Van 

De termijn waarbinnen de bedrijfsvoorheffing verbonden aan de maanden november en december 2022 moet betaald worden is verlengd tot respectievelijk 15 februari en 15 maart 2023. De termijn waarbinnen de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het vierde kwartaal 2022 moet betaald worden, wordt verlengd tot 15 maart 2023.


De werkgever moet op de belastbare bezoldigingen en voordelen die hij aan de werknemer betaalt of toekent bedrijfsvoorheffing inhouden volgens de geldende barema’s en deze bedrijfsvoorheffing aangeven en doorstorten aan de fiscus mits respect van de volgende betalingstermijnen :

  • hij moet dit doen ten laatste de 15de van de maand die volgt op de maand waarin de belastbare bezoldigingen en voordelen werden betaald of toegekend (= maandaangifte);
  • als hij in 2021 in totaal niet meer  dan 42.710 EUR bedrijfsvoorheffing verschuldigd was, kan hij in 2022 deze bedrijfsvoorheffing per kwartaal betalen en dit voor de 15de van de maand die volgt op het einde van het kwartaal (= kwartaalaangifte).

In het kader van de maatregelen die de federale regering heeft genomen ten gevolge van de energiecrisis worden de betalingstermijnen van de bedrijfsvoorheffing verbonden aan de maanden november, december en het vierde kwartaal 2022 verlengd :

  • de termijn waarbinnen de bedrijfsvoorheffing verbonden aan de maanden november en december 2022 moet betaald worden is verlengd tot respectievelijk 15 februari en 15 maart 2023;
  • de termijn waarbinnen de bedrijfsvoorheffing verbonden aan het vierde kwartaal 2022 moet betaald worden wordt verlengd tot 15 maart 2023.

 

Bron: Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (BS van 31 oktober 2022)