Doorstorting bedrijfsvoorheffing : afschaffing decembervoorschot

Van 

Eén van de steunmaatregelen die de federale regering op 12 februari aankondigde vormt de afschaffing van het decembervoorschot van de bedrijfsvoorheffing die de werkgever verschuldigd is. Deze aangekondigde maatregel werd inmiddels in wetgeving gegoten.


Situering

In principe moeten werkgevers de door hen ingehouden bedrijfsvoorheffing maandelijks aangeven en doorstorten aan de fiscus. Kleine werkgevers genieten de mogelijkheid om dit op kwartaalbasis te doen.

Een aantal werkgevers moet evenwel ook jaarlijks, in december, een voorschot betalen. Het betreffen
(a) de werkgevers die in het voorgaande jaar meer dan 2.500.000 euro aan bedrijfsvoorheffing verschuldigd waren;
(b) alsook de werkgevers die gebruik maken van bovenvermelde mogelijkheid om op kwartaalbasis de aangifte en betaling te doen.   

Het voorschot van de werkgevers (a) stemt overeen met de bedrijfsvoorheffing op inkomsten toegekend gedurende de eerste 15 dagen van december. Het voorschot van de werkgevers (b) stemt overeen met de verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maanden oktober en november van het betrokken jaar.

Afschaffing vanaf 2021

De wet van 2 appril 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de covid-19-pandemie voorziet o.m. in een afschaffing van deze voorschotregelingen. De afschaffing is definitief en geldt bijgevolg ook voor de volgende jaren.

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (B.S. 13 april 2021)