Dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel: 0,3707 EUR/km op 1 juli 2021

article image Van 

Vanaf 1 juli 2021 stijgt het bedrag van de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen met een privéwagen naar 0,3707 EUR per kilometer.

Wanneer de werknemer een privéwagen (of motor of bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de grootte van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Dergelijke forfaitaire kostenvergoedingen zijn belastingvrij en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen wanneer de forfaitaire kilometervergoeding niet meer bedraagt dan deze voorzien in de officiële schaal die door de Staat wordt toegepast ten aanzien van haar ambtenaren wanneer zij een privéwagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 bedraagt de kilometervergoeding 0,3707 EUR per kilometer.

Bron : Omzendbrief nr. 695 van 8 juni 2021. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2021. BS 17 juni 2021.