Detachering van werknemers naar Luxemburgse werven: verplichte badge vanaf 1 januari 2014


63998

De Luxemburgse arbeidsinspectie, “L’Inspection du Travail et des Mines” (hierna, ITM) heeft onlangs aangekondigd dat zij vanaf 2014 sociale badges zouden invoeren voor gedetacheerde werknemers die worden tewerkgesteld op Luxemburgse werven.

Bij verschillende controles van die gedetacheerde werknemers werden immers vele inbreuken op de Luxemburgse sociale wetgeving vastgesteld (inbreuken tegen de regelgeving rond overuren, ondermaatse huisvesting,...).

De naar Luxemburgse werven gedetacheerde werknemers moeten dus vanaf 2014 in het bezit zijn van die sociale badges. Die badges kunnen worden gescand door de ITM, om toegang te hebben tot de inlichtingen verstrekt naar aanleiding van de detacheringsmededeling.

Het zou kunnen dat de aangifte van een detachering in Luxemburg in de toekomst ook zou wijzigen en dat de documenten die tot nu toe enkel ter beschikking moesten worden gehouden van de ITM, hen nu onmiddellijk moeten worden verstuurd.

Werkgevers die regelmatig werknemers detacheren naar Luxemburgse werven doen er dus goed aan om zich hierover te informeren bij de Luxemburgse overheid, zodanig dat de betrokken werknemers in het bezit kunnen worden gesteld van die sociale badges.