Detachering naar Frankrijk: De BTP-kaart voor professionele identificatie voor de bouwsector

Van 
83143

Wanneer u als werkgever in de bouwnijverheid (in Frankrijk ‘BTP’) werknemers detacheert naar Frankrijk bent u voortaan verplicht om voor elke gedetacheerde werknemer een ‘professionele identificatiekaart’ aan te vragen in Frankrijk.

Nut van de BTP-kaart

De BTP-kaart heeft hoofdzakelijk tot doel om te strijden tegen:

 • illegaal werk;
 • detacheringsfraude;
 • oneerlijke concurrentie.

Kenmerken van de BTP-kaart

Inhoud

De BTP-kaart bevat een QR-code (soort barcode) die de volgende inlichtingen bevat:

 • Naam, voornaam en geslacht van de werknemer;
 • Geboorteplaats en –datum;
 • Nationaliteit van de werknemer;
 • Benaming, logo en SIREN-nummer (ondernemingsnummer) van de werkgever.

De BTP-kaart bevat ook een foto van de werknemer en zijn statuut.

Geldigheidsduur

De kaart is geldig:

 • tijdens de ganse duur van de arbeidsovereenkomst;
 • gedurende 5 jaar voor uitzendkrachten ;
 • tijdens de detacheringsperiode voor gedetacheerde werknemers.

Op het einde van de arbeidsovereenkomst moet de kaart worden teruggegeven aan de werkgever want de identiteit van de werkgever staat erop vermeld. Bij elke indiensttreding bij een nieuwe werkgever moet een nieuwe kaart worden aangevraagd (behalve voor uitzendkrachten).

Op wie heeft dit betrekking?

Betrokken werkgevers

Het betreft alle werkgevers van de BTP (ongeveer 500 000 ondernemingen voor  2,5 miljoen werknemers), ongeacht of het ondernemingen van de BTP of uitzendbureaus betreft, die gevestigd zijn:

 • in Frankrijk, of
 • in het buitenland en werknemers detacheren naar Frankrijk.

Betrokken werknemers

Het betreft alle werknemers die voor een werkgever van de BTP-sector (bouwsector) werken, ongeacht ze een arbeidsovereenkomst voor bepaald of onbepaalde duur hebben, als uitzendkracht zijn tewerkgesteld of door een buitenlandse onderneming gedetacheerd zijn.

De verplichting om een BTP-kaart te hebben, geldt niet voor de beoefenaars van bepaalde beroepen die op een werf aanwezig kunnen zijn.

Het betreft onder andere:

 • architecten;
 • vastgoedexperten;
 • opmeters;
 • coördinator inzake veiligheid en gezondheid;
 • bezorgers ;
 • werknemers van commerciële diensten;
 • werknemers van ondersteuningsdiensten (stockbeheerders, bedienden van aankoop- en bevoorradingsdiensten ...);
 • stagiairs, op voorwaarde dat hun mentor bij controle de nodige documenten kan voorleggen die de hoedanigheid van stagiair aantonen.

De BTP-kaart aanvragen

Wanneer ze aanvragen?

De kaart moet onmiddellijk worden aangevraagd vanaf de indiensttreding of de detachering.

Wie moet ze aanvragen?

Al naargelang het geval moet de kaart worden aangevraagd door:

 • de werkgever van de BTP-sector;
 • het uitzendbureau;
 • de onderneming-gebruiker voor uitzendkrachten die door een uitzendbureau buiten Frankrijk zijn gedetacheerd.

De werkgever moet een account aanmaken om te worden geïdentificeerd en bepaalde inlichtingen verstrekken.

Hoe ze aanvragen?

De aanvraag van de kaart gebeurt uitsluitend online tegen een forfaitaire bijdrage per aangevraagde BTP-kaart (± 10 EUR). De kaart wordt daarna onmiddellijk per post naar de onderneming gestuurd.

De kaart kan op de volgende website worden aangevraagd: www.cartebtp.fr .

Zodra de aangifte is uitgevoerd, moet de werkgever de werknemer een voorlopig individueel bewijs bezorgen dat bij controle kan worden voorgelegd in afwachting van de officiële BTP-kaart.

Geleidelijke geografische invoering van de  BTP-kaart

Op 5 december 2016 begon een testfase met een 20-tal ondernemingen die het systeem hebben getest in reële omstandigheden.  Dit experiment heeft de mogelijkheid geboden het systeem te beveiligen, betrouwbaarder te maken en te perfectioneren.

De veralgemening zal in de loop van het eerste semester 2017 geleidelijk per geografische zone (volgens de vestigingsplaats van de maatschappelijke zetel van de onderneming) plaatshebben. Op die manier moeten alle betrokken werknemers vanaf juni 2017 in het bezit zijn van de kaart.

De progressieve invoering per zone verloopt als volgt:

 • Januari 2017: Invoering in Nieuw-Aquitanië en Occitanie;
 • Februari 2017: Invoering in Pays de la Loire, Centrum - Val de Loire, Grand Est en Bourgogne - Franche Comté ;
 • Maart 2017: Invoering in PACA, Auvergne Rhône-Alpen en Corsica;
 • April 2017: Invoering in Bretagne, Hauts de France en Normandië;
 • Mei 2017: Invoering in Ile de France en de DOM.

Voor elk van deze zones is een overgangsperiode van 2 maanden van toepassing, namelijk een termijn waarover de werkgevers beschikken om de BTP-kaarten aan te vragen voor de betrokken werknemers op het ogenblik van de invoering.

Voor werknemers en uitzendkrachten die na de invoering van de BTP-kaart in dienst treden, moet de werkgever de BTP-kaarten onmiddellijk aanvragen.

Opgelet: Voor buitenlandse werkgevers van de BTP-sector die werknemers of uitzendkrachten detacheren naar een werf in Frankrijk moet elke nieuwe detacheringsaanvraag vanaf januari 2017 gepaard gaan met de aanvraag van een BTP-kaart.

Sancties

Elke werknemer die op een werf van de BTP aanwezig is, moet bij controle van de arbeidsinspectie zijn kaart kunnen voorleggen. De werkgever riskeert de volgende geldboetes als hij zijn aangifteplicht niet nakomt:

 • 2.000 EUR per niet-aangegeven werknemer en
 • 4.000 EUR in geval van herhaling binnen het jaar na de eerste geldboete.

Het bedrag van deze boete mag niet hoger zijn van 500.000 EUR.

Meer weten?

Voor bijkomende inlichtingen over de BTP-kaart: www.cartebtp.fr