DECAVA-bijdragen: verhoging in 2023 en 2024 aangekondigd

Van 

De regering voorziet een verhoging van de DECAVA-werkgeversbijdragen (op de bedrijfstoeslag SWT) in 2023 en in 2024.


In de Kamer werd een ontwerp van programmawet ingediend met als doel het percentage van de werkgeversbijdragen op bedrijfstoeslagen (SWT) te verhogen. Met deze maatregel wordt een antwoord geboden op een begrotingsdoelstelling.

Welke verhoging?

Het ontwerp legt een verhoging op van de percentages van de bijzondere DECAVA-bijdragen.  De verhoging stemt overeen met een coëfficiënt van 1,047 in 2023 en met een coëfficiënt van 1,094 in 2024.

Om welke vergoedingen gaat het?

Het betreft de bijzondere werkgeversbijdragen op de volgende toeslagen die door de werkgever worden betaald:

  • de bedrijfstoeslagen die in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verschuldigd zijn voor de profitsector;
  • de bedrijfstoeslagen die in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verschuldigd zijn in de ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden maar enkel na de erkenningsperiode.

De nieuwe percentages gelden voor lopende SWT’s  en voor nieuwe SWT’s.

We zullen niet nalaten u op de hoogte te stellen wanneer deze nieuwe maatregel officieel van kracht zal zijn. Gelieve hiertoe regelmatig onze website te raadplegen.

Bron: Ontwerp Programmawet, Kamer, doc. nr 3015.