DECAVA-bijdragen: verhoging in 2023 en 2024

Van 

De DECAVA-werkgeversbijdragen (op de bedrijfstoeslag SWT) zijn verhoogd in 2023 en in 2024.


De laatste programmawet verhoogt het percentage van de werkgeversbijdragen op bedrijfstoeslagen (SWT). Met deze maatregel wordt een antwoord geboden op een begrotingsdoelstelling.

Welke verhoging?

De programmawet legt een verhoging van de percentages van de bijzondere DECAVA-bijdragen op met een coëfficiënt van 1,047 in 2023 en van 1,094 in 2024.

Om welke vergoedingen gaat het?

Het betreft de bijzondere werkgeversbijdragen op de volgende toeslagen die door de werkgever worden betaald:

  • de bedrijfstoeslagen die in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verschuldigd zijn voor de profitsector;
  • de bedrijfstoeslagen die in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verschuldigd zijn in de ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden maar enkel na de erkenningsperiode.

De nieuwe percentages gelden voor lopende SWT’s en voor nieuwe SWT’s.

Voor de non-profitsector, de ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden (tijdens de erkenningsperiode) en de SWAV (canada dry en aanvullingen tijdskrediet) evolueren de percentages dus niet.

Wat zijn de nieuwe bedragen voor de meest recente SWT’s (vanaf 1 januari 2017)?

Het percentage van de bijdrage is definitief vastgelegd (het evolueert dus niet) op basis van de leeftijd van de werkloze bij aanvang van het SWT.

Leeftijd van de werkloze bij aanvang van het SWT

Percentage tot 31/12/2022

Percentage in 2023

Percentage in 2024

< 55 jaar

142,50%

149,20%

155,90%

55 jaar < 58 jaar

75%

78,53%

82,05%

58 jaar < 60 jaar

75%

78,53%

82,05%

60 jaar < 62 jaar

37,5%

39,26%

41,03%

62 jaar of meer

31,25%

32,72%

34,19%

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022 (art. 169).