Coronavirus: versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders België-Duitsland (UPDATE)

Van 

Thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale rechtspositie van grensarbeiders wijzigen. Belgisch-Duitse grensarbeiders genieten nu ook een tijdelijke versoepeling.


100441

Thuiswerk ingevolge de coronacrisis kan de fiscale rechtspositie van grensarbeiders wijzigen. Belgisch-Duitse grensarbeiders genieten nu ook een tijdelijke versoepeling.

Op 8 april  berichtten we over een versoepeling voor de Franse en Belgisch-Luxemburgse grensarbeiders die thuis werken ingevolge de coronacrisis.
Op 30 april bereikten Nederland en België ter zake een akkoord.

Op 6 mei bereiken België en Duitsland eveneens een akkoord.

Net zoals in het akkoord met Nederland bepaalt het akkoord dat het thuiswerk in België of Duitsland ingevolge de coronacrisis beschouwd wordt als prestaties in de werkstaat. Dit wel voor zover de werknemer voor de betrokken thuiswerkdag in de werkstaat zou hebben gewerkt zonder de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.
De regeling geldt vooralsnog voor een relatief korte periode: vanaf 11 maart t.e.m. 31 mei 2020. België en Duitsland kunnen het akkoord wel met wederzijds akkoord verlengen.Update d.d. 3/6/2020: de regeling werd verlengd tot 30 juni 2020.Update d.d. 26/6/2020: de regeling werd verlengd tot 31 augustus 2020.Update d.d. 3/9/2020: de regeling werd verlengd tot 31 december 2020.Update d.d. 7/1/2021: de regeling werd verlengd tot 31 maart 2021.Update d.d. 6/4/2021: de regeling werd verlengd tot 30 juni 2021.Update d.d. 18/6/2021: de regeling werd verlengd tot 30 september 2021.Update d.d. 27/9/2021: de regeling werd verlengd tot 31 december 2021.Update d.d. 21/12/2021: de regeling werd verlengd tot 31 maart 2022.Update d.d. 24/3/2022: de regeling werd verlengd tot 30 juni 2022.
Voor de goede orde:
(a) deze afwijking geldt enkel voor thuiswerk ingevolge regeringsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Ze geldt bijgevolg niet voor het thuiswerk dat de werknemer (ook) zou hebben gepresteerd mochten deze regeringsmaatregelen niet zijn getroffen (bvb. ingevolge een structurele thuiswerkregeling, los van de coronacrisis);
(b) de afwijking geldt evenmin voor de thuiswerkdagen waarbij de hypothetische werkstaat  noch België noch Duitsland is. Dan moet immers gekeken worden naar fiscale regeling tussen respectievelijk België/Duitsland enerzijds en het betrokken derde land anderzijds.

Bron: Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie (06/05/2020) [link]