Coronavirus: verplicht telewerk en andere maatregelen voor de periode van 20 november 2021 tot 28 januari 2022

article image Van 

Gezien de evolutie van de coronapandemie in ons land heeft het overlegcomité van 17 november 2021 een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen genomen waaronder verplicht telewerk gedurende minstens 4 dagen per week tot 13 december en 3 dagen tot 28 januari 2022. De mondmaskerplicht wordt ook uitgebreid.

Het overlegcomité heeft nieuwe maatregelen genoemen de in werking treden vanaf 20 november 2021 en van toepassing zijn tot 28 januari 2022.

We geven u hierna de inhoud ervan.

1. Verplicht telewerk

In de privésector en bij alle openbare besturen wordt vanaf 20 november telewerk verplicht gedurende 4 dagen per week,  tenzij dit onmogelijk is wegens de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Vanaf 13 december wordt telewerk verplicht gedurende 3 dagen per week.

Er moet een maandelijks elektronisch register worden bijgehouden dat ter beschikking wordt gesteld via het portaal van de sociale zekerheid. Wat dit register betreft, bereidt de RSZ momenteel  de aangiftetoepassing voor: meer informatie zou tegen 23 november 2021 beschikbaar moeten zijn op de portaal van de sociale zekerheid.

2. Uitbreiding van de mondmaskerplicht

Vanaf 10 jaar moet het mondmasker voortaan verplicht worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra;
 • in gebouwen voor erediensten.

In onderwijsinstellingen zijn de gemeenschappen bevoegd om te beslissen of ze al dan niet een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar willen invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet in de volgende situaties: om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bv. tijdens het sporten).

3. Covid Safe Ticket+

3.1. Covid Safe Ticket + mondmasker

Het Covid Safe Ticket maar ook het mondmasker zijn voortaan verplicht in de volgende situaties:

 • voor publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten;
 • in horecazaken (met inbegrip van privébijeenkomsten die er plaats vinden),
 • in schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

3.2. Covid Safe Ticket + zelftest

Discotheken en dancings die het dragen van een mondmasker niet willen verplichten, moeten hun bezoekers vragen om het Covid Safe Ticket te tonen en ter plaatse een zelftest uit te voeren.   

4. Veilige afstand en beperking van sociale contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van de naleving van de basisregels, namelijk inachtneming van de veilige afstand van 1,5 meter en beperking van sociale contacten.  Er wordt gevraagd om deze contacten bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

5. Veralgemeende extra vaccinatie

Verschillende doelgroepen hadden al de mogelijkheid om een bijkomende vaccinatiedosis te krijgen. Nu komt de rest van de bevolking aan de beurt: alle volledig gevaccineerde personen kunnen een extra vaccinatie of boosterprik krijgen.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie worden opgestart na gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Deze vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis.

6. Ventilatie

De regionale ministers van Onderwijs en Werk moeten ervoor zorgen dat er versneld en veralgemeend   CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar een groot aantal personen samenkomen.

Bron: Overlegcomité: brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk | Alexander De Croo (premier.be)