Coronavirus: (verlenging) tijdelijke steunmaatregelen

article image Van 

In het kader van de coronacrisis verlengt de regering de tijdelijke maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen. Er zijn ook nieuwe maatregelen voorzien in sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis.

De regering had bepaalde steunmaatregelen genomen die geldig waren tot 30 juni 2021. In het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 zijn de volgende maatregelen nu verlengd:

  •     mogelijkheid om korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten;
  •     terbeschikkingstelling van werknemers;
  •     verhoging van het aantal vrijwillige overuren;
  •     tijdskrediet en SWT;
  •     etc.

Elk onderwerp komt aan bod in een afzonderlijk artikel op onze website maar we geven u hier een overzicht van de maatregelen:

Maatregel Betrokken werkgevers Duur Artikel
Verlenging neutralisatie van studentenuren

Alle werkgevers

 

1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: Prestaties als student worden ook tijdens het 3e kwartaal 2021 geneutraliseerd voor het contingent van 475 uur
Verlenging mogelijkheidheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten Zorg- en onderwijssector en contactopsporing 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: Verlenging mogelijkheidheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten in zorg- en onderwijssector
Verlenging van de versoepeling mbt asielzoekers Ondernemingen die beroep doen op asielzoekers 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: maatregel betreffende asielzoekers (UPDATE)

Verlenging van het quarantaineverlof

Alle werkgevers 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona en van het quarantaineverlof tot 30/09/2021
Tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof Alle werkgevers 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: tijdelijke schorsing van het tijdskrediet of thematisch verlof
(Beperkte) Verlenging Tijdelijke tewerkstelling (tijdskrediet/SWT) Zorgsector en onderwijs 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: nieuwe maatregelen inzake tijdskrediet en SWT in de zorgsector en in het onderwijs
Verlenging maatregelen inzake aanvullende pensioenen Alle werkgevers 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: maatregelen inzake aanvullende pensioenen
Verlenging van de verhoging van de niet voor beslag vatbare drempels Alle werkgevers 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus en beslag: verlenging tot 30 september van de verhoogde niet voor beslag vatbare drempels

Verlenging van de 120 extra vrijwillige overuren

Werkgevers van cruciale sectoren 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus en cruciale sectoren: Verlenging tot 30 september van 120 extra vrijwillige overuren
Verlenging maatregel mbt terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid in bepaalde sectoren Zorgsector en onderwijs 1 juli 2021 - 30 september 2021 Coronavirus: terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid in bepaalde sectoren – verlengingen
Vermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector Reissector 2e kwartaal 2020, 4e kwartaal 2020, 1e kwartaal 2021, 2e kwartaal 2021 en 3e kwartaal 2021 Coronavirus: verlenging van de doelgroepvermindering van sociale bijdragen voor werkgevers van de reissector
DGV voor bepaalde werkgevers van de hotelsector Hotelsector 1 april 2021 – 30 september 2021 (2e en 3e kwartaal) Coronavirus: verlenging van de doelgroepvermindering voor de hotelsector

Minnelijke afbetalingsplannen en afschaffing sanctie bij laattijdige betaling

Onderneming in moeilijkheden 3e en 4e kwartaal 2021 Coronavirus: minnelijke afbetalingsplannen en afschaffing sanctie bij laattijdige betaling voorschotten verlengd voor het 3e en 4e kwartaal 2021
Vrijwilligerswerk Handelsondernemingen voor bijstand aan en zorg voor ouderen 1 september 2020 - 30 september 2021 Coronavirus : vrijwilligerswerk nog steeds mogelijk in sommige handelsondernemingen