Coronavirus : verlenging mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten

Van 

De mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur af te sluiten met een werknemer in tijdelijke werkloosheid is verlengd van 1 januari tot 31 maart 2022 in alle sectoren en in de zorgsector en het onderwijs.


Om de goede organisatie van het werk tijdens de gezondheidcrisis te verzekeren, is het mogelijk  om onder bepaalde voorwaarden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten met werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Deze maatregel is opnieuw van toepassing van 1 januari tot 31 maart 2022 in alle sectoren en in de zorgsector en het onderwijs.

Principe

Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur doen tussen de partijen een arbeidsrelatie van onbepaalde duur ontstaan tenzij de werkgever kan aantonen dat de opeenvolging van deze arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd was wegens de aard van het werk of andere wettige redenen.

De wet voorziet in twee uitzonderingen op dit principe :

  • de partijen kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten minstens drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt ;
  • mits voorafgaande toestemming van het Toezicht op de Sociale Wetten kunnen de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur sluiten met telkens een duur van minstens zes maanden op voorwaarde dat de totale duur van deze overeenkomsten drie jaar niet overschrijdt.

Als de voorwaarden voor deze afwijkingen niet vervuld zijn, dan zijn de partijen bij de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gebonden door een arbeidsrelatie van onbepaalde duur.

Tijdelijke afwijking

Concreet hebben de werkgevers de mogelijkheid om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten zonder dat deze opeenvolging van arbeidsovereenkomsten tussen de partijen een overeenkomst voor onbepaalde duur doet ontstaan indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  • de duur van elke arbeidsovereenkomst is minimaal 7 dagen ;
  • de werknemer verkeert in tijdelijke werkloosheid bij een andere werkgever dan de werkgever die de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit ;
  • de opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in de periode van 1 januari tot 31 maart 2022.

De werknemer heeft het recht deze arbeidsovereenkomsten zonder opzegging te beëindigen.

Bronnen :

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, B.S., 9 maart 2022 ;

Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronarivus COVID-19, B.S., 9 maart 2022.