Coronavirus: strengere maatregelen voor de periode van 27 november tot en met 19 december 2021

article image Van 

Gezien de slechte evolutie van de coronapandemie in ons land de afgelopen week heeft het overlegcomité van 26 november 2021 de maatregelen verstrengd. Het telewerk ten belope van minstens 4 dagen per week wordt verlengd tot 19 december. De openingsuren in de HORECA worden beperkt van 5 tot 23 uur. Discotheken en dancings moeten sluiten.

Het overlegcomité heeft op 26 november nieuwe en strengere maatregelen moeten nemen omdat de coronapandemie de afgelopen week verslechterd is. Deze maatregelen zijn geldig van vanaf 27 november tot en met 19 december 2021.

We geven u hierna de inhoud ervan.

1. Verplicht telewerk

Vorige week werd verplicht telewerk ingevoerd ten belope van 4 dagen per week tot en met 12 december en ten belope van 3 dagen per week tot en met 28 januari van volgend jaar.

De periode waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt nu verlengd van 12 december naar 19 december.

De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start dan vanaf 20 december.

2. Horeca-activiteiten

Het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6.  Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden.

Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan.

De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur.

3. Discotheken en dancings moeten sluiten

Discotheken en dancings moeten sluiten.

4. Private bijeenkomsten

Private bijeenkomsten binnen zijn verboden, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met Convid Safe Ticket georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. De modaliteiten van de horeca gelden, waarbij dansen met mondmasker evenwel toegelaten is.

Deze regels gelden niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Overlegcomité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket bij private bijeenkomsten geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve indien er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten.

Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

5. Publieke evenementen

  • Publieke evenementen binnen: enkel zittend toegestaan, met Covid Safe Ticket en mondmasker.
  • Publieke evenementen buiten: indien organisatoren  de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden.

De modaliteiten van de horeca zijn van toepassing.

6. Handelsbeurzen

Het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen.

De deelstaten nemen de nodige reglementaire bepalingen voor een veralgemeende invoering van het Covid Safe Ticket op handelsbeurzen.

7. Sportwedstrijden

Sportwedstrijden binnen, zowel amateur als beroeps, mogen doorgaan maar zonder publiek. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag evenwel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

8. Leerplichtonderwijs

De ministers van Onderwijs zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

  • Verplichte mondmaskerdracht;
  • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
  • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
  • Opsporen van hoogrisico-contacten;
  • Buitenschoolse activiteiten.

9. Jeugdactiviteiten

De ministers van Jeugd worden gevraagd om ten laatste op 29 november bijkomende voorstellen te formuleren inzake beperkingen en beveiligingen van de jeugdactiviteiten in binnenruimten, rekening houdend met de epidemiologische risico’s van het mengen van jongeren uit verschillende klassen en scholen.

 

Bronnen :

www.premier.be/nl/winterpakket

Koninklijk besluit van 27 november 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken (BS van 27 november 2021)