Coronavirus : nieuwe generieke gids om veilig tijdens een epidemie of een pandemie te werken

Van 

De sociale partners hebben een nieuwe generieke gids uitgewerkt om bedrijven te helpen maatregelen te nemen om veilig te werken tijdens een epidemie of pandemie.


100226

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuwe generieke gids “Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie” online gezet.

Deze gids beperkt zich niet alleen tot de COVID-19-crisis van de afgelopen 2 jaar, maar bestrijkt ook mogelijke toekomstige epidemieën en pandemieën.

Het doel van deze gids is het geven van algemeen richtlijnen aan sectoren en werkgevers opdat zij hun economische activiteiten in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden zouden kunnen heropstarten.

De preventiemaatregelen kunnen door de verschillende sectoren en door elke werkgever worden aangepast aan hun sectorale specificiteiten. Dit houdt in dat op het niveau van de paritaire comités specifieke gidsen kunnen worden opgesteld.

Indien een dergelijke gids op niveau van uw sector werd opgesteld, vindt u deze terug in het hoofdstuk ‘64’ van onze sectorale documentatie.

Preventiemaatregelen variëren ook naar gelang van de ernst van de epidemie of pandemie. Daarom is deze nieuwe gids onderverdeeld in drie fasen :

  • waakzaamheids fase ;
  • interventie fase ;
  • kritische fase.

Vanaf 7 maart 2022, gaan we in waakzaamheids fase. Dit is het basisbeschermingsniveau dat nodig is om een uitbraak binnen het bedrijf onder controle te houden (sociale afstandelijkheid, gebruik van een mondmasker, etc.).

Bronnen :

Koninklijk besluit van 22 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie, B.S., 10 mars 2022.

 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.