Coronavirus: maatregelen worden stapsgewijze versoepeld na de paasvakantie!

article image Van 

Het Overlegcomité heeft beslist om na de paasvakantie de scholen te heropenen en niet essentiële reizen opnieuw toe te laten. Vanaf 26 april mogen de niet-medische contactberoepen opnieuw heropenen en de niet-essentiële winkels mogen opnieuw klanten zonder afspraak ontvangen. Op 8 mei gaat een buitenpakket van start met o.m. het openen van de terrassen.

Het Overlegcomité is op 14 april terug samengekomen en heeft de volgende vaststellingen gedaan:

 • De druk op de zorg blijft relatief hoog, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg;
 • een aantal kernwaarden (gemiddeld aantal dagelijkse coronabesmettingen, ziekenhuisopnames, reproductiegetal) evolueren echter ook gunstig;
 • de vaccinatiecampagne versnelt verder.

Op basis van deze vaststellingen heeft de regering op 14 april beslist om na de paasvakantie de maatregelen stapsgewijze te versoepelen.

We sommen ze hierna voor u op.

1. Vanaf 19 april

1.1. Heropening van de scholen

Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

1.2. Niet-essentiële reizen zijn opnieuw toegelaten

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het "Passenger Location Form" zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

2. Vanaf 26 april

2.1. Niet-medische contactberoepen mogen terug openen

De niet-medische contactberoepen mogen opnieuw openen. Het zijn o.m. :

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons.

2.2. Winkelen niet meer op afspraak en niet alleen

Niet-essentiële winkels mogen terug klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft ook niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

2.3. Samenkomsten buiten opnieuw maximaal 10 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt opnieuw 10.

3. Vanaf 8 mei

3.1. Buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

3.2. Twee nauwe contacten thuis

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren  Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

 

Bron:  Nieuwsbericht van de eerste minister van 14 april 2021.