Coronavirus: maatregel betreffende asielzoekers

Van 

De wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie verlengt de versoepeling van de tewerkstellingsvoorwaarden voor buitenlandse onderdanen die het statuut van asielzoeker genieten.


 

Principe

Alvorens een buitenlandse werknemer tewerk te stellen, moet de werkgever eerst en vooral nagaan of een arbeidsvergunning vereist is. Sommige categorieën buitenlandse onderdanen kunnen evenwel, onder bepaalde voorwaarden, zonder bijkomende formaliteiten worden tewerkgesteld. Het betreffen onder meer asielzoekers.

Asielzoekers mogen werken op voorwaarde dat ze vier maanden na indiening van hun aanvraag nog geen kennisgeving ontvingen van de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS).  Vanaf dat ogenblik kunnen ze gedurende de rest van de procedure werken, ook tijdens het eventuele beroep tegen de beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De wet van 2 april 2021 (verlenging door de wet van 18 juli 2021)

De wet schorst de voorwaarde waarbij enkel asielzoekers mogen werken die vier maanden na indiening van hun verzoek om bescherming, nog geen kennisgeving ontvingen van de beslissing van het commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Voor welke ondernemingen?

Alle ondernemingen kunnen een beroep doen op asielzoekers.

Voorwaarden?

Om van deze maatregel gebruik te maken moeten twee voorwaarden vervuld zijn.

In eerste instantie moet het verzoek van de asielzoeker uiterlijk op 30 juni 2021 geregistreerd zijn.

Daarenboven moet de werkgever instaan voor de opvang van deze asielzoeker (niet meer van toepassing vanaf 1 juli 2021).

Tijdelijke maatregel

Deze maatregel is van toepassing van tot 30 september 2021.

Meer informatie over de impact van het coronavirus op uw onderneming kunt in onze Dossier Coronavirus Covid-19 terugvinden.

Bron

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS van 13 april 2021. Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 29 juli 2021, art. 29 en 30.