Coronavirus: Jaargrensbedrag verhoogd voor vrijwilligers in vaccinatiecentra

Van 

Het jaargrensbedrag voor de forfaitaire kostenvergoeding wordt voor vrijwilligers die effectief ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari tot en met 31 december 2021verhoogd.


Vrijwilligers die werken in een organisatie worden niet als werknemers beschouwd.  Hoewel vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd is, belet dit niet dat een vrijwilliger de kosten terugbetaald krijgt die hij in het kader van deze activiteit heeft gemaakt.

De organisatie beslist vrij om de vrijwilliger al dan niet te vergoeden voor de gemaakte kosten. Dit is namelijk niet verplicht. Deze kosten kunnen hetzij op basis van werkelijk gemaakte kosten, hetzij op forfaitaire basis worden terugbetaald. Dergelijke kostenvergoedingen zijn vrij van RSZ en belastingen.

Voor 2021 bedraagt het maximum forfaitair dagbedrag 35,41 € terwijl het maximum forfaitair jaarbedrag 1.416,16 € bedraagt. 

Vrijwilligers die effectief ingezet worden in de vaccinatiecentra in de periode van 15 februari tot en met 31 december 2021 kunnen echter een hogere forfaitaire vergoeding genieten : Het forfaitair dagbedrag blijft 35,41 € maar het forfaitair jaarbedrag wordt verhoogd tot 2.600,90 €.

Bron:

Koninklijk besluit van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2020 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS, 13 april 2021.