Coronavirus: het vaccinatieverlof werd opnieuw verlengd!

Van 

Het recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 werd reeds opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 oktober tot 31 december 2022. Deze einddatum werd nu opnieuw verlengd tot 31 maart 2023.


Een wet van 15 november 2022 voerde voor de periode van 1/10/2022 tot en met 31/12/2022 (met een mogelijkheid van verlenging tot 31/03/2023 bij een besluit vastgesteld na overleg in de ministerraad) opnieuw het recht op klein verlet in voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19. Een koninklijk besluit van 26 december 2022 verlengde onlangs de einddatum tot en met 31 maart 2023.

Voor een overzicht van de regelgeving inzake het vaccinatieverlof, verwijzen wij u naar ons eerder artikel daaromtrent. 

 

Bron: Koninklijk besluit van 26 december 2022 tot uitstel van de datum van buitenwerkingtreding van de wet van 15 november 2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1) (BS van 30 december 2022).