Coronavirus en jobstudent in Vlaanderen: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten in twee sectoren

article image Van 

In een vorig artikel vestigden we de aandacht op de toekenningsvoorwaarden voor  kinderbijslag en de versoepelingen die ter zake werden genomen wegens de gezondheidscrisis.

Vlaanderen heeft onlangs de verlenging van bepaalde versoepelingsmaatregelen bevestigd.  

Context

Naar aanleiding van de coronacrisis had Vlaanderen beslist dat uren die als student werden gepresteerd tijdens het 2e kwartaal 2020 (april, mei, juni), niet in aanmerking werden genomen voor de toekenning van kinderbijslag.

Deze maatregel werd verlengd voor het 3e kwartaal 2020, het 4e kwartaal 2020 en het 1e kwartaal 2021 maar alleen voor prestaties die met een arbeidsovereenkomst voor studenten werden verricht in de zorgsector en het onderwijs.

Verlenging voor het 2e kwartaal 2021

Vlaanderen heeft nu bij besluit (1) bevestigd dat de uren die tijdens het 2e kwartaal  2021 met een arbeidsovereenkomst voor studenten worden verricht in de zorgsector en het onderwijs, niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van kinderbijslag.

Met deze maatregel hoeven studenten die in deze twee sectoren werken, niet te vrezen voor het verlies van hun kinderbijslag voor het 2e kwartaal van dit jaar.

 

Bron

(1) Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS, 15 juni 2021.