Coronavirus en jobstudent in Vlaanderen: versoepeling van de voorwaarden om kinderbijslag te genieten ingeval van prestaties in het 1ste kwartaal 2022

article image Van 

De versoepeling van de toekenningsvoorwaarden voor kinderbijslag in Vlaanderen die ter zake werden genomen wegens de gezondheidscrisis worden verlengd van 1 januari tot 31 maart 2022

Naar aanleiding van de coronacrisis had Vlaanderen beslist dat uren die als student werden gepresteerd tijdens bepaalde kwartalen in 2020 en 2021 met een arbeidsovereenkomst voor studenten in de zorgsector en het onderwijs niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van kinderbijslag.

Verlenging voor het 1ste kwartaal 2022

Vlaanderen heeft nu bij besluit (1) bevestigd dat de uren die tijdens het 1ste kwartaal  2022 met een arbeidsovereenkomst voor studenten worden verricht in de zorgsector en het onderwijs, niet in aanmerking worden genomen voor de toekenning van kinderbijslag.

Met deze maatregel hoeven studenten die in deze twee sectoren werken, niet te vrezen voor het verlies van hun kinderbijslag voor het 2e kwartaal van dit jaar. Deze maatregel kan nog verlengd worden door de minister tot 31 december 2022.

Daarnaast tellen voor alle studenten in alle andere sectoren 45 uren studentenarbeid in dezelfde periode niet mee voor het quotum van 475 uren.
 

Bron

(1) Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot vaststelling van maatregelen voor arbeidsovereenkomsten voor studenten voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS, 4 april 2022.