Coronavirus : de coronabarometer schakelt naar code geel vanaf 7 maart 2022

article image Van 

Het Overlegcomité, dat op 4 maart 2022 is bijeengekomen, heeft beslist dat vanaf 7 maart 2022 de coronabarometer naar code geel overschakelt. De epidemische noodsituatie en de federale fase van het nationaal noodplan worden na twee jaar afgeblazen. Zo verdwijnt onder meer het Covid Safe Ticket in de horeca en vervallen beperkingen voor evenementen. De invoering van een structureel regime voor telewerk wordt aanbevolen.

Een nieuw Overlegcomité is op vrijdag 4 maart 2022 bijeengekomen. Gezien de gunstige gezondheidssituatie, beslist het Overlegcomité om vanaf maandag 7 maart 2022 over te schakelen naar code geel.

De epidemische noodsituatie wordt opgeheven en er komt een einde aan de federale fase van het nationaal noodplan dat op 13 maart 2020 werd afgekondigd bij het begin van de coronacrisis.

Deze beslissing betekent dat het merendeel van de gezondheidsmaatregelen kan worden opgeheven. Dit is wat er verandert vanaf 7 maart :

1. Mondmasker aanbevolen maar verplicht in zorginstellingen en op openbaar vervoer

Het dragen van een mondmasker blijft aanbevolen, onder meer in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte en op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.

In het onderwijs, is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen.

In zorginstellingen zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra blijft net als op het openbaar vervoer het mondmasker vanaf 12 jaar verplicht.

2. Einde van het Covid Safe Ticket

Het gebruik van het Covid Safe Ticket, onder meer in de horeca en bij evenementen, vervalt.

3. Telewerk

Bedrijven en overheidsdiensten worden uitgenodigd om in overleg met de sociale partners een structureel regime voor telewerk in te voeren.

Bronnen :

Koninklijk besluit van 5 maart 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, B.S., 5 maart 2022 ;

www.premier.be