Coronavirus: Bijzonder minnelijk afbetalingsplan ook voor sociale bijdragen 4de kwartaal 2021

Van 

Ondernemingen die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge de coronamaatregelen genomen door de regering kunnen ook voor het 4de kwartaal 2021 een bijzonder minnelijk afbetalingsplan van hun sociale bijdragen aanvragen bij de RSZ.


Ondernemingen die omwille van de coronamaatregelen genomen door de regering ernstige economische moeilijkheden ondervinden en daardoor in de problemen komen om hun sociale bijdragen te betalen, konden reeds voor de te betalen sociale bijdragen met betrekking tot het jaar 2020 en de eerste 3 kwartalen van 2021 een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ.  

Deze mogelijkheid wordt verlengd voor :

  • de verschuldigde sociale bijdragen voor het 4de kwartaal 2021;
  • de tot 31 maart 2022 vervallen rechtzettingen van bijdragen.

Hoe aanvragen ?

De werkgever kan dit online doen :  aanvraag minnelijk afbetalingsplan 

De aanvraag moet gemotiveerd zijn.

Bron: Koninklijk besluit van 4 januari 2022 tot verlenging, voor het vierde kwartaal 2021, van de maatregelen opgenomen in artikel 24 en 25 van de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS van 11 januari 2022)