Coronavirus: beslissingen van het Overlegcomité van 3 december 2021

article image Van 

Het overlegcomité van 3 december 2021 heeft een aantal maatregelen verstrengd. Sommige evenementen mogen tijdelijk niet doorgaan en hebben dus een invloed op de tewerkstelling van het personeel

Het overlegcomité heeft op 3 december 2021 opnieuw een aantal maatregelen verstrengd. Deze maatregelen zijn geldig van van 4 tot en met 19 december 2021.

We geven u hierna de inhoud ervan.

1. Mondmaskerplicht vanaf zes jaar

Overal waar het dragen van een mondmasker verplicht is geldt dit vanaf de leeftijd van zes jaar.

2. Sociale contacten beperken

Het is sterk aanbevolen om sociale contacten maximaal te beperken en mensen bij voorkeur buiten te ontmoeten. Het gebruik van zelftesten is aangeraden.

3. Kinderen en onderwijs

De kerstvakantie voor het kleuter- en lager onderwijs wordt met een week vervroegd en zal ingaan op 20 december.

4. Private bijeenkomsten binnen

Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, met inbegrip van georganiseerde  activiteiten, maar met uitzondering van:

  • sport,
  • private bijeenkomsten  thuis of in een klein toeristisch logies,
  • huwelijken en uitvaarten.

 5. Publieke evenementen binnen

Evenementen met meer dan 4.000 bezoekers kunnen niet meer doorgaan vanaf zaterdag 4 december

Vanaf maandag 6 december zijn enkel nog evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen binnen toegelaten onder de volgende voorwaarden:

  • een maximum van 200 bezoekers,
  • zittend,
  • met mondmasker,
  • het gebruik van het Covid Safe Ticket  vanaf 50 bezoekers.  

Bioscopen kunnen publiek ontvangen met een maximum van 200 personen per zaal en mits respect van 1,5 meter tussen de gezelschappen.

6. Publieke evenementen buiten

Het Overlegcomité herinnert eraan dat organisatoren verantwoordelijk zijn voor maatregelen van ‘crowd control’.

Het Comité vraagt aan de lokale besturen om deze maatregelen strikt te controleren. Indien deze maatregelen niet gerespecteerd kunnen worden, moet men deze evenementen annuleren.

7. Telewerk

De verplichting tot telewerk wordt bevestigd met maximum één terugkeerdag per week. Teambuidings en feesten op de werkvloer zijn verboden.

8. Horeca

De openingsuren in de horeca blijven beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23.00 uur.

9. Sportwedstrijden binnen

Sportieve wedstrijden binnen moeten zonder publiek worden georganiseerd. Minderjarige deelnemers kunnen vergezeld worden door twee meerderjarige personen.

 

Bronnen :

www.premier.be

Koninklijk besluit van 4 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken (BS van 4 december 2021)