Brusselse werkgevers: vergeet niet uw BVP-formulier in te dienen

Van 

De ondernemingen die meer dan 100 werknemers op dezelfde plaats in het Brussels Gewest tewerkstellen moeten een vervoerplan opstellen. Ze moeten hun BVP-formulier ten laatste op 31 januari 2022 indienen.


In juli lieten we u al weten dat het dit jaar weer zo ver is: de ondernemingen die meer dan 100 werknemers op dezelfde plaats in het Brussels Gewest tewerkstellen moeten een vervoerplan opstellen.

Vergeet niet uw BVP-formulier ten laatste op 31 januari 2022 in te dienen.

Bron: site van Leefmilieu Brussels.