Boete van de werknemer betaald door de werkgever : voordeel van alle aard ?

Van 

Wanneer de werkgever de boetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge overtredingen begaan in het privéleven dan is dit zowel een voordeel in natura waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn als een belastbaar voordeel van alle aard. Werden de overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is dit geen voordeel in natura waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn. In sommige gevallen moet er wel een solidariteitsbijdrage betaald worden. De terugbetaling van boetes is in principe wel een belastbaar voordeel van alle aard.


De fiscus heeft vorige week aan de voetbalclubs medegedeeld dat wanneer zij de boetes die de spelers moeten betalen wegens overtreding van het bondsreglement, zelf betalen of terugbetalen aan de speler, dit een voordeel van alle aard is waarop belastingen moeten betaald worden.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om hierna uit te leggen met wat een werkgever rekening moet houden als hij boetes die een werknemer moet betalen, zelf betaalt of terugbetaalt aan de werknemer.

1. Verkeersboetes

1.1. Verkeerboetes ingevolge overtredingen begaan in het privéleven

Wanneer de werkgever de verkeersboetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan in het privéleven dan is dit zowel een voordeel in natura waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn als een belastbaar voordeel van alle aard.

1.2.Verkeersboetes ingevolge overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

1.2.1. Sociale zekerheid

Wanneer de werkgever de verkeersboetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is dit voor de sociale zekerheid geen voordeel in natura waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

In sommige gevallen zal de werkgever wel een solidariteitsbijdrage moeten betalen op het bedrag van de boete die hij in de plaats van de werknemer betaalt. Lees meer hierover op de portaalsite van de sociale zekerheid.

1.2.2. Belastingen 

Wanneer de werkgever de verkeersboetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dan is dit een belastbaar voordeel van alle aard.

Werd de overtreding echter begaan om de dwingende instructies van de werkgever te kunnen opvolgen, dan kan de betaling van de boete door de werkgever beschouwd worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. De werkgever zal dergelijke uitzonderlijke situatie wel moeten aantonen.

2. Andere dan verkeersboetes

2.1. Boetes ingevolge overtredingen begaan in het privéleven

Wanneer de werkgever de boetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan in het privéleven (GAS-boete, boete opgelegd door het reglement van een sportvereniging of -federatie, …) dan is dit zowel een voordeel in natura waarop sociale zekerheidsbijdragen moeten ingehouden en betaald worden als een belastbaar voordeel van alle aard

2.2. Boetes ingevolge overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

2.2.1. Sociale zekerheid

Aangezien de RSZ enkel de betaling eist van een solidariteitsbijdrage wanneer de werkgever de verkeersboetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, mogen we eruit afleiden dat als de werkgever andere dan verkeersboetes betaald die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dit geen voordeel in natura is onderworpen aan de RSZ.

2.2.2. Belastingen

Wanneer de werkgever de boetes betaalt die de werknemer moet betalen ingevolge  overtredingen begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst dan is dit een belastbaar voordeel van alle aard.

Werd de overtreding echter begaan om de dwingende instructies van de werkgever te kunnen opvolgen, dan kan de betaling van de boete door de werkgever beschouwd worden als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever. De werkgever zal dergelijke uitzonderlijke situatie wel moeten aantonen.

Stel dat wanneer de speler van een voetbalclub opzettelijk de bal met de hand speelt of de aanvaller van de tegenpartij foutief stopt om zo het doelpunt van het verlies te vermijden, dan zou de club kunnen argumenteren dat de speler gehandeld heeft om de dwingende instructies van de club te kunnen opvolgen. Indien hij hiervoor een rode kaart krijgt, geschorst wordt en een boete moet betalen dan zou de club kunnen argumenteren dat de betaling van de boete door de club wordt beschouwd als een terugbetaling van een kost eigen aan de werkgever. De werkgever zal dergelijke uitzonderlijke situatie wel moeten aantonen.

Dit zal niet het geval zijn ais de speler moedwillig een speler van de tegenstander een kopstoot geeft, wraak neemt op een speler van de tegenpartij na een op hem begane fout of de scheidsrechter beledigt. Indien hij hiervoor een rode kaart krijgt, geschorst wordt en een boete moet betalen dan moet de betaling van de boete door de club worden beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard.