Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: loongrens van 3 364 EUR vanaf 1 januari 2023

Van 

Gelet op de overschrijdingen van de spilindex in 2022 wordt bij koninklijk besluit van 19 januari 2023 het loonplafond voor betaald educatief verlof verhoogd tot 3.364 euro/maand voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023.


De werknemer met educatief verlof heeft recht op betaling van zijn normale loon, dat op de gebruikelijke vervaldag wordt uitbetaald. Het bedrag dat aan de werknemer wordt betaald, is echter beperkt tot een bij koninklijk besluit vastgesteld maximum. 

Voor het schooljaar 2022-2023 is dit maximum bij koninklijk besluit van 25 september 2022 verhoogd tot 3 170 euro vanaf 1 september 2022. Gelet op de overschrijding van de spilindex in 2022 is dit loonplafond bij een nieuw koninklijk besluit vanaf 1 januari 2023 verhoogd.  Het loonplafond bedraagt nu 3.364 euro/maand van 1 januari 2023 tot en met 31 augustus 2023.

De werkgever kan daarentegen bij de bevoegde gewestelijke overheden de terugbetaling vragen van het loon en van de betaalde sociale bijdragen. Bij wijze van terugbetaling ontvangt de werkgever een forfaitair bedrag voor elk goedgekeurd uur betaald educatief verlof.

Bronnen: K.B. van 19 januari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6. - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen B.S., 15 februari 2023