Beslag en overdracht: verhoogde inbeslagnemingsdrempels verlengd voor het eerste kwartaal 2023

De inbeslagnemingsdrempels worden verhoogd van 3 november tot 31 december 2022. Deze verhoging werd verlengd voor het eerste kwartaal 2023.


Wat is het voor beslag/overdracht vatbaar gedeelte van de inkomsten uit arbeid  in 2023 ?

Van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023

Van 1 januari 2023 t.e.m. 31 maart 2023 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht, bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte

onder of gelijk aan 1.542 EUR

0 EUR

op het loongedeelte tussen 1.542,01 EUR en 1.657 EUR

20 % (= max. 23 EUR)

op het loongedeelte tussen 1.657,01 EUR en 1.828 EUR

30 % (= max. 51,30 EUR)

op het loongedeelte tussen 1.828,01 EUR en 2.000 EUR

40 % (= max. 68,80 EUR)

op het loongedeelte boven 2.000 EUR

Alles

Voor het eerste kwartaal 2023 kunnen deze bedragen met 95 EUR per kind ten laste verhoogd worden.

Vanaf 1 april 2023

Vanaf 1 april 2023 wordt het deel van de inkomsten uit arbeid dat in aanmerking komt voor beslag of overdracht bepaald aan de hand van de volgende loonschijven en -grenzen:

Nettoloongrenzen

Sommen die vatbaar zijn voor beslag of overdracht

op het loongedeelte

onder of gelijk aan 1.316 EUR

0 EUR

op het loongedeelte tussen 1.316,01 EUR en 1.414 EUR

20 % (= max. 19,60 EUR)

op het loongedeelte tussen 1.414,01 EUR en 1.560 EUR

30 % (= max. 43,80 EUR)

op het loongedeelte tussen 1.560,01 EUR en 1.706 EUR

40 % (= max. 58,40 EUR)

op het loongedeelte boven 1.706 EUR

Alles

Deze bedragen kunnen met 81 EUR per kind ten laste verhoogd worden.

Wettelijke referenties :

  • Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek (B.S. van 19 december 2022)

  • Koninklijk besluit van 21 december 2022 tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis (B.S. van 30 december 2022)