Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap: minimumbezoldiging op 1 december 2022

Van 

De bezoldiging van de leerling wordt berekend op basis van een percentage van het GGMMI  « geïndexeerd op dezelfde basis als de automatische loonindexering».

Het GGMMI aan 100% (18 jaar) is vastgelegd op 1 954,99 EUR (sinds 1 december 2022).

Ziehier dan ook de bedragen van de bezoldiging van de alternerende overeenkomst die voor elk vaardigheidsniveau (A-B-C) van toepassing zijn op 1 december 2022:

Niveau A

Niveau B

Niveau C

332,35 EUR

469,20 EUR

625,60 EUR