Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap: minimumbezoldiging op 1 november 2022

Van 

De bezoldiging van de leerling wordt berekend op basis van een percentage van het GGMMI  « geïndexeerd op dezelfde basis als de automatische loonindexering».

Het GGMMI aan 100% (18 jaar) is vastgelegd op 1 916, 70 EUR (sinds 1 november 2022).

Ziehier dan ook de bedragen van de bezoldiging van de alternerende overeenkomst die voor elk vaardigheidsniveau (A-B-C) van toepassing zijn op 1 november 2022 :

Niveau A

Niveau B

Niveau C

325,84 EUR

460,01 EUR

613,34 EUR