Alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap: minimumbezoldiging op 1 januari 2022

Van 

De bezoldiging van de leerling wordt berekend op basis van een percentage van het GGMMI  « geïndexeerd op dezelfde basis als de automatische loonindexering».

Ziehier dan ook de bedragen van de bezoldiging van de alternerende overeenkomst die voor elk vaardigheidsniveau (A-B-C) van toepassing zijn op 1 januari 2022 :

Niveau A

Niveau B

Niveau C

287,54 EUR

405,94 EUR

541,25 EUR