Alternerend leren : nieuw type DIMONA vanaf het schooljaar 2023-2024

Van 

Vanaf het begin van het schooljaar 2023-2024, moet de Dimona voor opleidingsovereenkomsten "alternerend leren" aangegeven worden met het type "ALT".


Vanaf het begin van het schooljaar 2023-2024, moet de Dimona voor opleidingsovereenkomsten "alternerend leren" aangegeven worden met het type "ALT". Om interpretatieproblemen bij gezinsbijslagorganismen te vermijden, werd het Dimona type "OTH" uitgesplitst in "OTH" als algemeen type Dimona en "ALT" voor opleidingsovereenkomsten die beantwoorden aan de 6 criteria om te worden onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Voor opleidingsovereenkomsten waarvoor reeds een Dimona type "OTH" werd uitgevoerd en die voor 1 september 2023 niet ten einde lopen, moet geen nieuwe Dimona "ALT" worden uitgevoerd zolang de overeenkomst waarvoor de oorspronkelijke Dimona "OTH" werd uitgevoerd niet afloopt. Bij een hernieuwing van de opleidingsovereenkomst moet wel het type "ALT" gebruikt worden.

Het nieuwe type "ALT" kan reeds vanaf nu uitgevoerd worden.

Let op! De afwijking voor het paritair comité nr. 124 (Dimona RTA) blijft behouden.

Bron: administratieve instructies van de RSZ