Akkoord over het budget 2023-2024: wat zijn de belangrijke punten voor de werkgevers?

article image Van 

Dinsdag 11 oktober 2022 is de federale regering tot een akkoord gekomen over het budget 2023-2024. Dit akkoord voorziet, onder andere, in maatregelen om de bedrijven te helpen de energiecrisis en loonindexering aan te pakken. Er werden ook maatregelen genomen rond jobs.

De regering is erin geslaagd overeenstemming te bereiken over het budget 2023-2024. Laten we in dit artikel bekijken welke maatregelen de werkgevers aanbelangen.

Het volgende is gebaseerd op de informatie die we kregen van de regering of die we konden lezen in de pers. Ze is dus algemeen en moet nog gedetailleerd worden omschreven in wetteksten.

Betaling van de sociale zekerheidsbijdragen

 • uitzonderlijke vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen met 7,07% in het 1ste en 2de trimester 2023;
 • betaaluitstel van de bijdragen mogelijk in het 3de en 4de trimester 2023 tot in 2025.

Verlenging van tijdelijke werkloosheid energie tot 31 maart 2023

Tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen

 • voltijds tijdskrediet om te zorgen voor een kind: de maximumleeftijd van het kind gaat van 8 naar 5 jaar;
 • maximumduur (voltijdse en deeltijdse) tijdskrediet: inperking van 51 naar 48 maanden;
 • verhoging van de anciënniteitsvoorwaarde om het recht te openen: 3 jaar (momenteel 2 jaar);
 • tewerkstellingsvoorwaarde om het recht tot een halftijds tijdskrediet te openen: voltijds werken (momenteel volstond een 3/4 tewerkstelling);
 • einde van de hogere RVA-uitkering voor het tijdskrediet genomen door werknemers van 50 jaar en ouder;
 • verandering in de loopbaanonderbrekingen van de openbare sector, om deze gelijk te stellen met die van privésector.

Flexi-jobs en studenten

 • uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs naar andere sectoren: zorg (verzorgende functies), evenementen en cultuur, sport, onderhoud van parken en tuinen, landbouw;
 • verhoging van het aantal uren dat een student in 2023 en 2024 mag presteren (met betaling van de solidariteitsbijdrage): 600 uur.

Langdurige werkloosheid

 • Re-integratie van langdurig werklozen via “zone zéro chômeurs”.

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

 • verhoging van de werkgeversbijdragen.

Maaltijdcheques (openbare sector)

 • ambtenaren zullen maaltijdcheques krijgen.

Auteursrechten

 • beperking van het toepassingsgebied.

Er wordt ten slotte een eerste fase van een brede fiscale hervorming verwacht om de kosten op arbeid te verlagen.

Die maatregelen moeten nog allemaal in wetteksten gegoten worden en zijn dus nog niet van toepassing. De invoering wordt verwacht in 2023.

We houden u zeker op de hoogte wanneer we meer zekerheid en details hebben omtrent dit akkoord.

Bron: site van Eerste Minister.