Afrikaanse varkenspest: uitbreiding van de betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen

Van 
93518

Ingevolge de Afrikaanse varkenspest heeft Minister van Zelfstandigen en Landbouw Denis Ducarme beslist financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met een onderneming die behoort tot een NACE-BEL code die begint met

 • (A) 01.46 (fokken van varkens)
 • (C) 10.11 (Verwerking en conservering van vlees)
 • (C) 10.13 (vervaardiging van producten en vlees)
 • (G) 46.32 (Groothandel in vlees en vleesproducten)
 • (G) 47.22 (Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels)

en die kunnen aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest of
zelfstandigen en meewerkende echtgenoten waarvan de economische activiteit direct getroffen is door de gevolgen die de crisis van de Afrikaanse varkenspest heeft, zowel in als rondom de besmette zone en die kan aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van de bovenvermelde crisis, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van verlengde betalingstermijn voor hun sociale bijdragen van de 4 kwartalen van 2019.

Dit betekent concreet dat de betalingstermijn voor de bijdrage van :

 • het eerste kwartaal 2019 verlengd wordt tot 31/03/2020
 • het tweede kwartaal 2029 verlengd wordt tot 30/06/2020
 • het derde kwartaal 2019 verlengd wordt tot 30/09/2020
 • het vierde kwartaal 2019 verlengd wordt tot 15/12/2020.
   

Ter attentie van de klanten van Group S – Sociaal Verzekeringsfonds

Deze aanvraag moet ingediend worden :

 • vóór 15/03/2019 om voor de 4 kwartalen van 2019 een uitstel van betaling te bekomen ;
 • vóór 15/06/2019 om voor het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2019 een uitstel van betaling te bekomen ;
 • vóór 15/09/2019 om voor het derde en het vierde kwartaal van 2019 een uitstel van betaling te bekomen ;
 • vóór 15/12/2019 om voor het vierde kwartaal van 2019 een uitstel van betalign te bekomen.

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvk@groups.be.

Er is geen standaardformulier ter beschikking, maar de aanvraag moet tenminste volgende gegevens bevatten:

 • onderwerp van uw e-mail : "Aanvraag maatregel Afrikaanse varkenspest";
 • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
 • uw naam, voornaam en woonplaats;
 • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
 • de naam en exploitatiezetel van uw bedrijf;
 • bewijsstukken dat uw activiteit binnen het beoogde toepassingsgebied ligt en dat u effectief moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de Afrikaanse varkenspest.

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen.
Hierover informeert uw dossierbeheerder u graag verder.