Aanvullende pensioenen : Wijninckxbijdrage (voorlopige regeling) verhoogd op 1 januari 2018

Van 
87231

Om budgettaire redenen wordt het bijdragepercentage vanaf 1 januari 2018 van 1,5% op 3% gebracht.

Sinds 1 januari 2012 bestaat er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage berekend op de bijdragen die door de werkgever in de tweede pensioenpijler worden betaald (aanvullende pensioenen). Deze bijzondere bijdrage wordt berekend op de bijdragen en / of premies die een extralegaal pensioen van een zeker niveau samenstellen.

Er is een bijdrage verschuldigd wanneer de bijdragen en / of premies voor een aanvullend pensioen jaarlijks hoger zijn dan 30.000 EUR (bedrag 2017: 31.836 EUR).

Tot op heden bedroeg deze bijdrage 1,5%.

Ze wordt op 1 januari 2018 op 3% gebracht.

Ter herinnering: deze bijdrage zal in 2019 haar laatste fase ingaan: zie ons artikel van 18 oktober 2017.

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017, art. 27 tot 30.