Aanvullende pensioenen: wat in geval van toegelaten arbeid van gepensioneerden?

Van 
78676

Op 1 januari 2016 werd de reglementering betreffende de aanvullende pensioenen gewijzigd. Ook gepensioneerde werknemers die hun pensioen cumuleren met een arbeidsinkomen zijn hierbij betrokken.

In ons artikel van 12 april 2016 deelden we u de wijzigingen betreffende de rendementsgarantie en de leeftijd waarop de bedragen worden betaald, mee. Dit laatste punt moet worden aangevuld met het geval van gepensioneerde werknemers die hun pensioen cumuleren met een arbeidsinkomen (toegelaten arbeid voor gepensioneerden).

Werk en pensioen: het principe

Een gepensioneerde mag jaarlijks een extra inkomen ontvangen. De onbeperkte cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit is in twee gevallen mogelijk:

  • vanaf 65 jaar;
  • vóór 65 jaar maar met een loopbaan van 45 jaar.

In alle andere gevallen (vóór 65 jaar met minder dan 45 loopbaanjaren) mag een gepensioneerde jaarlijks een begrensd extra inkomen ontvangen waarvan het bedrag begrensd is in functie van zijn leeftijd en de kinderen die hij ten laste heeft.

Voor de details van deze reglementering verwijzen we u naar ons artikel van 4 januari 2016.

Werk en pensioen: gevolgen voor de aanvullende pensioenen

Gepensioneerden met een beroepsactiviteit genieten geen aanvullend pensioen meer. Deze maatregel sluit aan bij de maatregel die voorziet dat werknemers aangesloten blijven tot hun effectief pensioen.

Uiterlijk 90 dagen vóór de pensionering van de werknemer deelt de werkgever de pensionering schriftelijk mee aan de pensioeninstelling. Werknemers die al uit dienst zijn getreden, moeten zelf hun pensionering meedelen aan de pensioeninstelling en dit uiterlijk 90 dagen vóór hun pensionering.

Vanaf 1 januari 2017 wordt deze meldingsplicht bij pensionering van de werknemer overgenomen door de vzw Sigedis.

Als deze informatie niet werd meegedeeld aan de pensioeninstelling, moet de toestand met terugwerkende kracht worden rechtgezet en moeten de bedragen die bij de effectieve pensionering verschuldigd waren, worden uitbetaald.  In dergelijk geval krijgt de werkgever de pensioenbijdragen die niet meer verschuldigd waren, terug.  Hij moet eveneens de nodige rechtzettingen uitvoeren ten opzichte van de werknemer indien persoonlijke bijdragen werden ingehouden.

Opmerking: er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor gepensioneerden die op de ingangsdatum van de maatregel (1 januari 2016) een aanvullend pensioen opbouwen in het kader van hun beroepsactiviteit.

Voor een grondige analyse van deze meldingsplicht raden we u aan contact op te nemen met uw verzekeraar.

Bron: Wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen, BS, 24 december 2015.