Aangekondigde wijzigingen van het mobiliteitsbudget: het zal niet voor 2021 zijn...

Van 

De regering zette het licht op groen voor het wetsontwerp van de minister van Financiën voor een groenere mobiliteit. Deze doelstelling wordt bereikt door in het bijzonder in te zetten op de vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget. In de versie die in de Kamer werd ingediend zijn de maatregelen betreffende het mobiliteitsbudget niet opgenomen.


Het mobiliteitsbudget dat inmiddels ongeveer 2 jaar bestaat, kende niet het verwachte succes. Om het aantrekkelijker te maken stelt de regering voor om het te vereenvoudigen, te versoepelen en uit te breiden.

In een artikel van 10 juni 2021 stelden we u de voorgenomen wijzigingen voor waarvan de eersten reeds op 1 september van dit jaar in werking moesten treden.

In het wetsontwerp betreffende de vergroening van de mobiliteit dat onlangs in de Kamer werd ingediend zijn de wijzigingen van het mobiliteitsbudget ingetrokken. Blijkbaar zullen ze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke en latere wetgevende procedure (niet vóór 2022).

We volgen dit dossier op de voet op en brengen u op de hoogte zodra we meer en definitieve informatie hebben.