Aangekondigde staking openbaar vervoer op 10 maart

Van 

Het openbaar vervoer in heel België zal op vrijdag 10 maart verstoord zijn. Zowel bij het spoor als bij de verschillende openbare vervoersmaatschappijen (De Lijn, MIVB en TEC) wordt er dan gestaakt.


Wij herinneren u hierna aan de regels die van toepassing zijn bij een staking van het openbaar vervoer.

Regels van toepassing bij een aangekondigde staking van het openbaar vervoer

De staking van het openbaar vervoer op 10 maart is een vooraf aangekondigde staking. Wanneer een werknemer door een aangekondigde staking bij het openbaar vervoer te laat of zelfs helemaal niet aankomt op het werk, is dit niet langer een onvoorziene gebeurtenis. De werknemer zal de nodige maatregelen moeten nemen om tijdig op het werk te raken. We denken dan aan gebruik maken van andere types openbaar vervoer, eigen wagen, carpooling met collega’s, thuiswerk, …  Bij een vooraf in de pers aangekondigde staking bent u bijgevolg geen gewaarborgd loon verschuldigd.

Regels van toepassing bij een niet-aangekondigde staking van het openbaar vervoer

In het geval de staking van het openbaar vervoer onaangekondigd zou zijn, dan zal de werknemer wel aanspraak kunnen maken op een gewaarborgd dagloon indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • de werknemer moet arbeidsgeschikt zijn op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft;
  • hij begeeft zich normaal naar het werk;
  • de oorzaak van het te laat komen of van de afwezigheid doet zich voor op de weg naar het werk;
  • de oorzaak van de vertraging of van de afwezigheid is onafhankelijk van de wil van de werknemer.

De werknemer zal dan moeten aantonen dat hij alle redelijke inspanningen heeft geleverd om het werk tijdig te bereiken, maar dat hij er ondanks deze inspanningen toch niet (op tijd) kon geraken.