Valse hybrides: de (eerste) lijst met overeenstemmende voertuigen werd gepubliceerd

article image Van 
99299

In geval van kosteloos privégebruik van bepaalde hybridewagens wordt vanaf 1 januari 2020 een hoger voordeel van alle aard aangerekend. De fiscus publiceert een eerste lijst voor de berekening van dit voordeel.

Hybridewagens worden aangedreven door een verbrandingsmotor (benzine of diesel) én een elektrische motor.

1. Herinnering van de regels die vanaf 1 januari 2020 gelden

Voor de forfaitaire berekening van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde 'valse hybride' (aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2018) is de in aanmerking te nemen CO2-uitstoot gelijk aan deze van het overeenstemmende voertuig dat voorzien is van een motor die uitsluitend gebruikmaakt van dezelfde brandstof.

Als er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruikmaakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Voor de bijzonderheden verwijzen we u naar ons artikel van 24 oktober 2019.

2. Hoe het overeenstemmende voertuig kennen?

De autofabrikant of de auto-invoerder is verplicht:

  • het overeenstemmende voertuig te bepalen van ieder hybridevoertuig;
  • deze informatie alsook de nodige technische gegevens over te maken aan de FOD Financiën:
  • voor voertuigen die vanaf 1 januari 2020 op de markt worden gebracht: de informatie moet onmiddellijk worden overgemaakt;
  • voor voertuigen die op 31 december 2019 al op de markt waren: de informatie moet voor 20 april 2020 worden overgemaakt.

Op de website van de FOD Financiën werd een eerste lijst met overeenstemmende voertuigen gepubliceerd (klik hier om de lijst te raadplegen).

Opgelet! Deze lijst kan nog worden aangevuld.

3. Wat moet u controleren?

Als u valse hybrides ter beschikking van één of meer werknemers stelt, moet u de lijst raadplegen. Als er een overeenstemmend voertuig bestaat, dan moet u de CO2-waarde van dit voertuig gebruiken voor de berekening van het voordeel van alle aard van de valse hybride.

De aangeslotenen van Group S werden einde 2019 gecontacteerd teneinde de aanwezigheid van valse hybrides in hun onderneming aan hun payroll advisor mee te delen. Als u in dat geval bent, controleer dan de lijst en deel aan uw payroll advisor de CO2-waarde mee die voor de berekening van het voordeel van alle aard van de valse hybride (waarvoor een overeenstemmend voertuig bestaat) moet worden gebruikt.

4. En het standpunt van de RSZ?

De RSZ heeft bevestigd dat er geen enkele wijziging is. De CO2-uitstoot van de verbrandingsmotor (benzine of diesel) moet altijd worden gebruikt voor de berekening van de patronale solidariteitsbijdrage.