Taxshift 2019: Derde en laatste fase voor de RSZ

Van 
92672

De derde fase van de taxshift zal op 1 januari 2019 starten, maar de impact op de sociale werkgeversbijdragen is toch beperkt.

Basis werkgeversbijdragen: geen wijziging in 2019

In deze derde fase van de taxshift is er geen vermindering van de basiswerkgeversbijdragen gepland.

De percentages zijn dus dezelfde als in 2018:

Categorie van de structurele vermindering

Basisbijdrage

Loonmatigingsbijdrage

Totale basisbijdrage

Categorie 1 - Residuair

19,88%

5,12%

25%

Categorie 2 - Non - profit

24,92%

7,48%

32,40%

Categorie 3 - Beschutte werkplaatsen

Valide werknemers

19,88%

5,12%

25%

Mindervalide werknemers

19,88%

Geen loonmatiging

19,88%

Structurele vermindering: lichte aanpassingen

Met de taxshift evolutie wordt de structurele vermindering nu een vermindering gekoppeld aan de aanwerving van een werknemer met een “laag” loon.

Vanaf 1 januari 2019

  • De lagelonengrens wordt (licht) verhoogd zodat een grotere groep van werknemers voor deze structurele vermindering kan in aanmerking komen.
  • In sommige gevallen wordt de vermenigvuldigingscoëfficiënt van de berekeningsformule ook verhoogd, zodat de vermindering groter is.

Structurele vermindering categorie 1 (residuair): bijna geen wijziging

Op 1 januari 2019 zullen de vermenigvuldigingscoëfficiënt en de lagelonengrens aangepast worden:

  • Vermenigvuldigingscoëfficiënt: van 0,1280 tot 0,14
  • Lagelonengrens van € 9027,00 tot € 9035,00 (verschil van € 8!). Het bedrag lage lonen werd al in april 2016 vastgesteld en de grens werd al drie maal geïndexeerd: de impact van deze aanpassing is dus bijna nihil.
 

Formule voor de structurele vermindering

Tot en met 31/12/2018

0,00 + 0,1280 x (9027,00 – S*)

Vanaf 1/01/2019

0,00 + 0,14 x (9035,00 – S*)

* refertekwartaalloon

Structurele vermindering categorie 2 (Non - profit): geringe verhoging

Vanaf 1 januari 2019 wordt de lagelonengrens met 42 euro verhoogd:

  • Lagelonengrens: van € 7548,00 tot € 7590,00
 

Formule voor de structurele vermindering

Tot en met 31/12/2018

49,00 + 0,2557 x (7.548,00 – S*) + 0,0600 x (W** – 13.249,80)

Vanaf 1/01/2019

49,00 + 0,2557 x (7.590,00 – S*) + 0,0600 x (W** – 13.249,80)

* refertekwartaalloon

** kwartaalloonmassa

Structurele vermindering categorie 3 (beschutte werkplaatsen): beperkte wijzigingen

Valide werknemers

Op 1 januari 2019 zullen de vermenigvuldigingscoëfficiënt en de lagelonengrens aangepast worden:

  • Vermenigvuldigingscoëfficiënt: van 0,1280 tot 0,14
  • Lagelonengrens: in principe, daling van € 9639,00 tot €9635,00 Deze daling is het gevolg van het feit dat het bedrag lage lonen al in april 2016 werd vastgesteld en dat de grens verschillende keren werd geïndexeerd. Een KB-ontwerp voorziet toch een verhoging van deze grens tot € 9.640,00 op 1 januari 2019.
 

Formule voor de structurele vermindering

Tot en met 31/12/2018

0,00 + 0,1280 x (9639,00 – S*)

Vanaf 1/01/2019

0,00 + 0,14 x (9640,00** – S*)

* refertekwartaalloon

** onder voorbehoud van publicatie van de KB-ontwerp

Mindervalide werknemers

Op 1 januari 2019 zullen de lagelonengrens en het basisforfait aangepast worden:

  • Basisforfait: van €260,00 tot €375,00
  • Lagelonengrens van € 9027,00 tot € 9035,00 (verhoging van € 8!) Het bedrag lage lonen werd al in april 2016 vastgesteld en de grens werd verschillende keren geïndexeerd: de impact van deze aanpassing is dus bijna nihil.
 

Formule voor de structurele vermindering

Tot en met 31/12/2018

260,00 + 0,1785 x (9.027,00 – S*)

Vanaf 1/01/2019

375,00 + 0,1785 x (9.035,00 – S*)

* refertekwartaalloon

Overzicht voor alle categorieën vanaf 1 januari 2019

 

Formule voor de structurele vermindering per categorie

Categorie 1

0,00 + 0,14 x (9035,00 – S*)

Categorie 2

49,00 + 0,2557 x (7.590,00 – S*) + 0,0600 x (W** – 12.990,00)

Categorie 3

Valide werknemers

0,00 + 0,14 x (9640,00*** – S*)

Mindervalide werknemers

375,00 + 0,1785 x (9.035,00 – S*)

* refertekwartaalloon

** kwartaalloonmassa

*** onder voorbehoud van publicatie van de KB-ontwerp