Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT): geen herwaardering in 2019

Van 
92852

De bedrijfstoeslagen betaald door de werkgevers (of een sociaal fonds) moeten dit jaar niet worden aangepast aan de evolutie van de conventionele lonen.

Het bedrag van de bedrijfstoeslag wordt eenmaal berekend op het ogenblik waarop het recht op bedrijfstoeslag ingaat.

Buiten indexering kan het bedrag van de bedrijfstoeslagen betaald door de werkgevers (of een sociaal fonds) in het kader van de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, net zoals het grensbedrag van het referteloon, ook worden aangepast aan de evolutie van de conventionele lonen.

Wegens de beperkte evolutie van de conventionele lonen heeft de Nationale Arbeidsraad echter  beslist geen herwaarderingscoëfficiënt te bepalen voor het jaar 2019.

De stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag die vóór 1 januari 2019 al van toepassing waren, worden in januari dus niet verhoogd.

Het grensbedrag van het refertemaandloon blijft vastgesteld op 4.032,80 EUR bruto.