Solidariteitsbijdrage (RSZ) en bedrijfswagen: bedrag 2021 (UPDATE)

Van 

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.


102429

De werkgever die een bedrijfsvoertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd (RSZ). Het bedrag voor 2021 is gekend.

De solidariteitsbijdrage op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor persoonlijke doeleinden wordt als een maandelijks forfaitair bepaald bedrag berekend per voertuig dat de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks aan zijn werknemer(s) ter beschikking stelt. De forfaitaire solidariteitsbijdrage is verschuldigd ongeacht of de werknemer zelf financieel tussenkomt en ongeacht de hoogte van de werknemerstussenkomst.

1. Bedrag van de bijdrage

Het bedrag van deze bijdrage wordt elk jaar geïndexeerd volgens een welbepaalde formule.

Deze maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het CO2-uitstootgehalte en het type brandstof en wordt als volgt forfaitair vastgesteld (op 1 januari 2021):

Brandstof

Formule

Minimum bijdrage

27,54 EUR per maand

Benzine

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08

CO2 ongekend: [(182 x 9 EUR) - 768] : 12 x 150,84/114,08 = 95,86

Diesel

CO2 gekend: [(Y x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08

CO2 ongekend: [(165 x 9 EUR) - 600] : 12 x 150,84/114,08 = 97,51

LPG/CNG

[(Y x 9 EUR) - 990] : 12 x 150,84/114,08

Elektrische

27,54 EUR per maand (= minimum bijdrage)

Y is het CO2-uitstootgehalte in gram per kilometer.

2. Welke CO2-uitstoot? CO2-uitstoot volgens NEDC of WLTP?

Tot einde 2020 moest de CO2-uitstoot vermeld in punt 49.1. van het gelijkvormigheidsattest (COC) worden gebruikt (NEDC-norm).

Deze werkwijze was vooropgesteld tot eind 2020 in afwachting van nieuwe wetgeving. Deze is echter nog niet in het vooruitzicht.

Update: de RSZ zal dus voor de berekening van de bijzondere bijdrage bedrijfsvoertuigen vanaf 2021, zoals eerder bij de invoering van de WLTP-norm de circulaire zoals toegepast door de fiscus volgen voor wat betreft de te gebruiken uitstoot norm. Zie ons artikel van 9 december 2020.

3. Voordeel van alle aard (bedrijfsvoorheffing)

Wanneer een werkgever een voertuig ter beschikking van zijn werknemer stelt dat hij voor privédoeleinden mag gebruiken, moet in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel worden verrekend (bedrijfsvoorheffing). De formule voor 2021 is gekend (zie ons artikel erover).