Sociale verkiezingen 2020: herneming van de occulte beschermingsperiode op 18 augustus

article image

De sociale verkiezingen 2020 zullen doorgaan van 16 tot 29 november. De occulte beschermingsperiode herneemt op 18 augustus.

101577

De sociale verkiezingen 2020 zullen doorgaan van 16 tot 29 november. De occulte beschermingsperiode herneemt op 18 augustus.

Begin juli deelden we u mee dat nieuwe data voor de sociale verkiezingen 2020 werden vastgelegd en dat de sociale verkiezingsprocedure zou hernemen vanaf eind september. Sindsdien werd een koninklijk besluit van 15 juli 2020 genomen teneinde de herneming van de sociale verkiezingen 2020 te regelen. daarenboven is er een wet van 15 juli 2020 verschenen die een akkoord over het elektronisch stemmen alsnog mogelijk maakt.

Het koninklijk besluit bepaalt ten eerste dat de sociale verkiezingen die normaal hadden moeten plaatshebben van 11 tot 24 mei 2020 maar niet zijn kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis zullen plaatshebben van 16 tot 29 november 2020. De nieuwe dag van de sociale verkiezingen zal moeten plaatshebben in deze periode. Ditzelfde koninklijk besluit bepaalt dat de sociale verkiezingsprocedure moet hernomen worden vanaf de nieuwe dag X + 36, dat is 56 dagen voorafgaand aan de nieuwe datum van de sociale verkiezingen (Y), dat is ten vroegste op 23 september 2020, in functie van de uitgestelde verkiezingsdag

Als gevolg van de schorsing van de verkiezingsprocedure werd de occulte bescherming tegen ontslag voor vervangers van kandidaten eveneens geschorst. Met de herneming van de verkiezingen begint deze occulte beschermingsperiode opnieuw te lopen vanaf de nieuwe fictieve nieuwe dag X, namelijk 36 dagen vóór de nieuwe dag X+36, of 90 dagen vóór de nieuwe dag Y. Men spreekt van fictieve nieuwe dag X omdat het bericht X niet opnieuw moet worden opgesteld bij de herneming van de procedure: de procedure wordt pas hernomen vanaf de nieuwe dag X+36. Verrichtingen uitgevoerd vóór deze etappe van de procedure (waaronder het bericht X) zijn definitief verworven en moeten niet worden overgedaan.

De periode van occulte bescherming tegen ontslag voor vervangingskandidaten begint dus ten vroegste vanaf 18 augustus 2020 opnieuw te lopen, al naargelang de datum die voor de nieuwe dag Y werd vastgelegd.

Als de onderneming na die dag een werknemer ontslaat, dan kan hij zijn re-integratie in de onderneming vragen als hij uiterlijk op dag X+76 als vervangingskandidaat op een kandidatenlijst werd voorgedragen. De werkgever moet hem het loon betalen dat hij vanaf het einde van zijn arbeidsovereenkomst tot de datum van zijn re-integratie heeft verloren. Als de onderneming hem niet binnen 30 dagen na zijn aanvraag re-integreert, moet ze de werknemer een aanzienlijke beschermingsvergoeding betalen.

Wij raden u bijgevolg aan om reeds vanaf nu geen werknemers meer te ontslaan tenzij om een dringende reden.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });