Nieuwe barema’s bedrijfsvoorheffing voor 2019

Van 
92855

De barema’s en berekeningsregels voor de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 2019 zijn gepubliceerd. De effecten van de laatste fase van de taxshift zijn duidelijk merkbaar in de schalen.

U kan de barema’s en berekeningsregels voor 2019 raadplegen op de website van de FOD Financiën.

Taxshift

In 2019 treedt de derde en laatse fase van de taxshift in werking. De fiscale maatregelen omvatten volgende maatregelen:

  • de belastingvrije some wordt geharmoniseerd en verhoogd;
  • De inkomensschijf van 40% wordt verruimd;
  • De fiscale werkbonus stijgt van 28,03 naar 33,14 procent.

Deze wijzigingen hebben hun weerslag in de bedrijfsvoorheffing.

  • lagere schalen I & II
  • de afschaffing van de vermindering van zeven euro per maand voor de lage en midden inkomens ;
  • een verhoging van de fiscale werkbonus van 28,03 naar 33,14%.

Inwerkingtreding

De nieuwe barema’s zijn van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 betaalde of toegekende bezoldigingen.