Doelgroepvermindering oudere werknemers in Vlaanderen : geen recht erop indien geen effectieve prestaties

Van 
88150

Vanaf 2018 zal de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers niet worden toegekend voor een bepaald kwartaal als de oudere werknemer in dat volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties heeft geleverd.

Vandaag, om de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers te kunnen genieten, moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de werknemer moet behoren tot de categorie 1 van de structurele vermindering;
  • hij moet minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van het kwartaal van tewerkstelling;
  • hij moet een refertekwartaalloon hebben dat lager is dan 13 400 €;

Bijkomende voorwaarden moeten ook worden vervuld om een verhoogde doelgroepvermindering te kunnen genieten (ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende + gedurende de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de aanwerving niet zijn tewerkgesteld bij de werkgever die de vermindering aanvraagt).

Vanaf 1 januari 2018 heeft de Vlaamse Overheid* een nieuwe bijkomende voorwaarde voorzien om deze Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers te kunnen genieten :

  • de oudere werknemer moet in het volledige kwartaal effectieve arbeidsprestaties leveren.

Concreet zal de doelgroepvermindering oudere werknemers niet worden toegekend als een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer bepaalt dat de werknemer geen arbeidsprestatie moet leveren maar dat het loon steeds wordt betaald.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel voorzien.

Deze doelgroepvermindering zal wel worden toegepast als de vrijstelling van prestaties het gevolg is van:

  • hetzij een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst als vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte, vakantie, etc.)
  • hetzij een door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

* Decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, BS van 14 december 2017.