Crisis in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten voor de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden


Ingevolge de crisis in de fruitteeltsector heeft Minister van Zelfstandigen en Landbouw beslist om bijkomende financiële ademruimte te geven aan de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten met een onderneming die behoort tot een NACE-BEL code die begint met

 • (A) 01.240 (teelt van pit- en steenvruchten) of ;
 • (C) 10.320 (vervaardiging van groente- en fruitsappen) of ;
 • (C) 10.39 (overige verwerking en conservering van groenten en fruit) of;
 • (G) 46.31 (groothandel in groenten en fruit) of;
 • (G) 47.21 (détailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels)

en van wie de economische activiteit van landbouw of tuinbouw direct getroffen is door de gevolgen van de crisis van de sector van appelen en peren en die kan aantonen moeilijkheden te ondervinden ten gevolge van genoemde crisis, kunnen een aanvraag indienen om te kunnen genieten van verlengde betalingstermijn voor hun sociale bijdragen van het 1ste en 2de kwartaal van 2020.

 

Dit betekent concreet dat de betalingstermijn voor de bijdrage van :

 • het eerste kwartaal 2020 verlengd wordt tot 31/03/2021
 • het tweede kwartaal 2020 verlengd wordt tot 30/06/2021

Ter attentie van de klanten van Group S – Sociaal Verzekeringsfonds

Deze aanvraag moet ingediend worden :

 • vóór 15/03/2020 om voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen ;
 • vóór 15/06/2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen.

 

U kan dit doen door een e-mail te sturen naar uw Client Advisor of naar infosvk@groups.be.

Er is geen standaardformulier ter beschikking, maar de aanvraag moet tenminste volgende gegevens bevatten:

 • onderwerp van uw e-mail : "Aanvraag maatregel crisis in de fruitteeltsector";
 • uw nationaal nummer (zie vervaldagbericht of identiteitskaart);
 • uw naam, voornaam en woonplaats;
 • uw ondernemingsnummer (KBO-nummer);
 • bewijsstukken dat uw activiteit binnen het beoogde toepassingsgebied ligt en dat u effectief moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de crisis in de fruitteeltsector.

Let wel op: het betreft hier een betalingsuitstel, geen afstel.

Wij vestigen dan ook uw aandacht op het feit dat u een vermindering van uw voorlopige bijdragen kan aanvragen en eventueel een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen kan indienen.
Hierover informeert uw dossierbeheerder u graag verder.