Coronavirus: striktere maatregelen vanaf 29 juli 2020

Sinds 18 maart 2020 heeft de regering talrijke maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Om een tweede besmettingsgolf te vermijden, werden bijkomende maatregelen genomen die vanaf 29 juli 2020 van toepassing zijn.


101413

Sinds 18 maart 2020 heeft de regering talrijke maatregelen genomen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Om een tweede besmettingsgolf te vermijden, werden bijkomende maatregelen genomen die vanaf 29 juli 2020 van toepassing zijn.

In ons artikel van 25 juli 2020 gaven we u een overzicht van alle maatregelen die sinds 4 mei 2020 door de regering werden genomen in het kader van de exitstrategie.

Aangezien het aantal besmettingen tijdens de laatste dagen is gestegen, heeft de regering beslist om bijkomende, striktere maatregelen te nemen. De regering hoopt hiermee de gevolgen van een eventuele tweede golf tegen te gaan en zo een nieuwe lockdown te vermijden.

Deze bijkomende maatregelen komen bovenop de laatste maatregelen die al van kracht zijn en voortdurend worden geëvalueerd. Voor meer informatie hierover raden we u aan ons artikel “Geleidelijke afbouw van de lockdown: analyse van de maatregelen die sinds 4 mei van toepassing zijn” regelmatig te raadplegen.

We geven hierna een toelichting bij de bijkomende maatregelen die vanaf 29 juli 2020 van toepassing zijn.

Tewerkstelling van personeel

Teleswerk is voortaan ‘sterk aanbevolen’ in alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, voor alle personeelsleden van wie de functie zich hiertoe leent.

1. Niet-essentiële ondernemingen

Als telewerk niet wordt toegepast, moeten niet-essentiële ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels inzake social distancing te garanderen, in het bijzonder het bewaren van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  Deze maatregelen worden op ondernemingsvlak genomen.

2. Ondernemingen van cruciale sectoren

Als telewerk niet wordt toegepast, moeten ondernemingen van cruciale sectoren de nodige preventiemaatregelen nemen om de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke toe te passen.

Een lijst van de cruciale sectoren is hier beschikbaar.

Als de naleving van deze principes niet mogelijk is, ongeacht het al dan niet een essentiële onderneming betreft, moeten de werkgevers op ondernemingsvlak de nodige preventiemaatregelen nemen om een minstens gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden. De nodige preventiemaatregelen zijn terug te vinden in de generieke gids die door de FOD WASO ter beschikking van de werkgevers wordt gesteld. De ondernemingen informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hen een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Meer informatie vindt u in ons artikel "Coronavirus: generieke gids om verspreiding van het virus na de lockdown tegen te gaan".

3. Antwerpen

De Nationale Veiligheidsraad dringt erop aan dat de lokale overheden krachtige maatregelen nemen als de epidemiologische situatie op hun grondgebied verslechtert. Dit was het geval in Antwerpen.

Telewerk wordt verplicht als het werkplaats in Antwerpen is behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is. Voor de functies waar telethuiswerk onmogelijk kan toegepast worden of manifest onwenselijk is moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van fysieke afstand te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen iedere persoon. Alle bedrijven, diensten en personen zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van fysieke afstand toe te passen. Als het werkplaats niet in Antwerpen is, dan wordt telewerk sterk aanbevolen.

Met uitzondering van essentiële, zoals verplaatsingen van of naar het werk, is het verboden om zich op het openbaar domein te begeven tussen 23.30 u en 6.00u.

De specifieke maatregelen in Antwerpen zijn te vinden op de website van de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx.

Personenverkeer

Tot nu toe was de sociale bubbel voor elke persoon beperkt tot 15 personen per week. Vanaf woensdag worden dat dezelfde 5 personen voor de komende vier weken en voor een heel gezin, dus niet meer per persoon. Kinderen jonger dan 12 tellen niet mee bij deze telling. Die 5 personen zijn mensen bovenop het gezin met wie nauwe contacten plaatshebben, namelijk contacten waarvoor de veiligheidsafstand niet altijd wordt in acht genomen.

Niet-begeleide bijeenkomsten zoals familie- of vriendenbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Deze limiet geldt ook voor recepties en banketten.

De regels die eerder golden in winkels, namelijk je boodschappen alleen doen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak), worden weer van kracht.

Diversen

In ons vorig artikel vermeldden we dat bepaalde maatregelen werden genomen om de Belgische economie weer op gang te brengen. Een van deze maatregelen was de toekenning van een rail pass met 10 ritten (NMBS) geldig van 1 juli tot en met 31 december.

Om drukte op drukbezochte plaatsen in het land te voorkomen, wordt deze maatregel uitgesteld tot september.

Al deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd door de regering en kunnen dus te allen tijde worden gewijzigd. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met dit nummer: 0800/120.33. Meer informatie vindt u op de website  van de eerste minister en op de website van de FOD Economie.

 

Bronen

Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS, 28 juli 2020.

Politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

 

jQuery(function ($) { if (!document.getElementById("searchresult")) { $("#keywordsection").hide(); } });