Coronavirus: generieke gids om verspreiding van het virus tijdens de coronacrisis tegen te gaan (versie 3)

Van 

De sociale partners hebben een generieke gids uitgewerkt voor de periode tijdens de coronacrisis. Deze gids bevat veiligheidsvoorschriften die sectoren en ondernemingen in acht moeten nemen.


100226

De sociale partners hebben een generieke gids uitgewerkt voor de periode tijdens de coronacrisis. Deze gids bevat veiligheidsvoorschriften die sectoren en ondernemingen in acht moeten nemen.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een generieke gids online gezet om de verspreiding van het virus op het werk tegen te gaan. Klik op de link om deze gids te raadplegen.

Het doel van deze gids is het geven van richtlijnen aan sectoren en werkgevers opdat zij hun activiteiten in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden zouden kunnen heropstarten.

Deze gids biedt een algemeen kader met preventiemaatregelen die door sectoren en ondernemingen moeten worden genomen. Op niveau van de paritaire comités kunnen dan ook specifieke gidsen worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met sectorale bijzonderheden.

Indien een dergelijke gids op niveau van uw sector werd opgesteld, vindt u deze terug in het hoofdstuk ‘64’ van onze sectorale documentatie.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg benadrukt het evolutieve karakter van dit instrument. Aanpassingen kunnen nog worden doorgevoerd in functie van derichtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, en in functie van  nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Bij de volgende stappen van de afbouw van de lockdown blijven de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk controles uitvoeren. De inspectie-aanpak zal geënt zijn op begeleiding en het zoeken naar oplossingen.