Coronavirus: aanpassing van de voordelen AktiF en AktiF PLUS in de Duitstalige Gemeenschap

Van 
102365

Net zoals de beslissende instanties van de drie grote regio's van het land heeft de Duitstalige Gemeenschap bepaalde maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van de gezondheidscrisis wegens de pandemie van het coronavirus (COVID-19) voor de werkgelegenheid te bestrijden.  

Een van de genomen maatregelen was de versterking van de maatregelen AktiF en AktiF PLUS.

1. Verhoging van de algemene subsidie

De algemene subsidie wordt verdubbeld voor de maanden in de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2020.

De betrokken personen zijn:

 • werknemers die al een een subsidie ontvangen in het kader van een AktiF-(PLUS)-overeenkomst vanaf 1 juli 2020;
 • personen die tussen 1 juli en 31 december 2020 in dienst worden genomen.

Voor de algemene subsidie zonder voorafgaande erkende opleiding zijn de volgende bedragen van toepassing:

 

Tot 30.06.2020

01.07-31.12.2020 (coronamaatregel)

 AktiF-subsidie

 1e jaar : 6.131,04 EUR
 (12 x 510,92 EUR)

 2e jaar: 3.678,60 EUR
 (12 x 306,55 EUR)

 1e jaar : 1.021,83 EUR per maand

 2e jaar : 613,10 EUR per maand

AktiF-PLUS-subsidie

 1e jaar : 12.261,96 EUR
 (12 x 1.021,83 EUR)

 2e jaar: 7.357,20 EUR
 (12 x 613,10 EUR)

 3e jaar : 3.678,60 EUR
 (12 x 306,55 EUR)

 1e jaar : 2.043,67 EUR per maand

 2e jaar : 1.226,20 EUR per maand

 3e jaar : 613,10 EUR per maand

Voor de algemene subsidie met voorafgaande erkende opleiding zijn de volgende bedragen van toepassing:

 

Tot 30.06.2020

01.07-31.12.2020 (coronamaatregel)

 AktiF-subsidie

 1e + 2e jaar : 6.131,04 EUR
 (24 x 510,92 EUR)

 1e + 2e jaar : 1.021,83 EUR per maand

 AktiF-PLUS-subsidie

 1e + 2e jaar : 12.261,96 EUR
 (12 x 1.021,83 EUR)

 3e jaar : 7.357,20 EUR
 (12 x 613,10 EUR)

 1e + 2e jaar : 2.043,67 EUR per maand

3e jaar : 1.226,20 EUR per maand

2. Verlenging van de algemene subsidie

De werkgever krijgt een verlenging van 6 maanden van de algemene subsidie Aktif of Aktif PLUS voor zijn werknemers die tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2020 tewerkgesteld waren.

De verlenging stemt overeen met het bedrag van de AktiF-subsidie vanaf het 2e jaar en het bedrag van de AktiF-PLUS-subsidie vanaf het 3e jaar .

Met andere woorden:

 • Verlenging van de AktiF-subsidie: duur van 30 maanden in plaats van 24 maanden voor de  AktiF-werknemers die tijdens de periode van 13/03/2020 tot 30/09/2020 in dienst van de werkgever zijn.
 • Verlenging van de AktiF-PLUS-subsidie: duur van 42 maanden in plaats van 36 maanden voor de  AktiF-PLUS-werknemers die tijdens de periode van 13/03/2020 tot 30/09/2020 in dienst van de werkgever zijn.

3. Hogere subsidie bij aanwerving na afloop van een opleidingsmaatregel

De reglementering bepaalt dat een hogere subsidie wordt toegekend wanneer een overgang naar  een AktiF- of AktiF-PLUS-arbeidsovereenkomst met de werkgever na een erkende opleiding (IBU, EPU, AIB, leerovereenkomst middenstandsopleiding en industriële leerovereenkomst) zonder onderbreking plaatsheeft.   

Om tijdens de huidige gezondheidscrisis te garanderen dat werkgevers die vooraf AktiF- of                AktiF-PLUS-kandidaten in het kader van een erkende opleiding hebben opgeleid nog altijd de hogere subsidie kunnen genieten, heeft de regering aan de werkgevers een termijn van 6  maanden toegekend om de werknemer na de opleiding in dienst te nemen.

Deze periode is van toepassing op opleidingsmaatregelen die tussen 13 maart 2020 en 19 april 2021 ten einde lopen.

4. Opmerking: andere aanpassingen

 

Sinds 1 oktober 2020 werd de toegang tot AktiF- en AktiF-PLUS-subsidies in het bijzonder via de volgende maatregelen versoepeld:

 • Mits naleving van bepaalde voorwaarden worden werknemers woonachtig in het Duitse taalgebied en tewerkgesteld in het kader van de (SINE-)maatregelen en werknemers tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet gelijkgesteld met 'niet-werkende werkzoekenden'  om het recht op de AktiF- of AktiF-PLUS-steun te openen.
 • Bij wijze van uitzondering op de beperkingen die door de reglementering wordt opgelegd, kan de werkgever AktiF- of AktiF-PLUS-steun genieten als de werknemer al bij hem heeft gewerkt tijdens het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe aanwerving in het kader van een van de volgende tewerkstellingsvormen:
  • Arbeidsovereenkomst voor studenten;
  • Tewerkstelling van minder dan 25 niet aan sociale zekerheid onderworpen dagen  in de socio-culturele sector;
  • Tewerkstelling als 'extra' in de horeca.
 • De goedgekeurde subsidie voor de tewerkstelling van een AktiF- of AktiF-PLUS-gerechtigde kan worden voortgezet in geval van fusie, opsplitsing of een andere juridische omvorming van de werkgever.

   

Bronnen:

 • Crisisdecreet 2020 (II) van 27 april 2020, BS 7 mei 2020 
 • Besluit van 14 mei 2020 van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid, BS, 10 juni 2020 
 • Besluit van 1 oktober 2020 van de Regering tot verlenging van de periode vermeld in artikel 43.5 van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en AktiF Plus-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid, BS, 2 november 2020
 • Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens : https://www.adg.be/fr/desktopdefault.aspx/tabid-6050
 • Besluit van 10 september 2020 van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2018 tot uitvoering van het decreet van 28 mei 2018 betreffende de AktiF- en     AktiF PLUS-maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de gesubsidieerde contractuelen (Geco's) aangesteld voor de exploitatie van containerparken, BS, 1 oktober 2020.