Beroepsinlevingsovereenkomst, beroepssinlevingstage:1 september 2018

Van 
91847

Vanaf  01/01/2017 is de minimumvergoeding die in het kader van een  beroepsinlevingsovereenkomst in Vlaanderen wordt toegekend een uniek bedrag dat niet meer afhankelijk is van de leeftijd.

Deze minimumvergoeding is gelijk aan de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen en bedraagt op dit ogenblik  € 796,90 (vanaf 01/09/2018).

Dit geldt ook voor de stagiairs die stage lopen bij een werkgever uit Brussel wanneer hierbij een Nederlandstalig opleidingsplan ingediend wordt bij de VDAB.