1/3de en 1/4de loopbaanonderbreking binnenkort afgeschaft in de openbare sector

Van 
89139

Het zal binnenkort niet meer mogelijk zijn om prestaties te verminderen met 1/3de of 1/4de in de openbare sector. De precieze datum moet nog worden bepaald bij Koninklijk Besluit.

De werknemer die tijd voor zichzelf wil nemen, heeft de mogelijkheid om zijn loopbaan tijdelijk te onderbreken of zijn arbeidstijd te verminderen via het stelsel van loopbaanonderbreking in de openbare sector of dat van tijdskrediet in de privésector.

De wetgever heeft echter vastgesteld dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de 1/3de en 1/4de loonbaanonderbreking in de openbare sector. In het kader van de harmonisatie van de stelsels van de openbare en private sector zullen beide formules daarom worden afgeschaft.

De Koning moet de inwerkingtreding van deze maatregel nog bepalen en overgangsmaatregelen vastleggen.

Zodra we hierover meer nieuws hebben, brengen we u op de hoogte via een artikel op onze website.

Bron:

Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S., 5 februari 2018, art. 46 en 47.