Coronavirus : verhoging jaarlijks kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de zorgsector in 2022

Van 

Het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding wordt voor de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet worden in de zorgsector verhoogd tot 2.705,97 euro.


Algemeen

Vrijwilligers die werken in een organisatie worden niet als werknemers beschouwd. Hoewel vrijwilligerswerk per definitie onbezoldigd is, belet dit niet dat een vrijwilliger de kosten terugbetaald krijgt die hij in het kader van deze activiteit heeft gemaakt.

De organisatie beslist vrij om de vrijwilliger al dan niet te vergoeden voor de gemaakte kosten. Dit is namelijk niet verplicht.

Deze kosten kunnen worden terugbetaald hetzij :

  • op basis van werkelijk gemaakte kosten ;
  • op forfaitaire basis.

In 2022, zijn de maximumbedragen 36,84 euro per dag en 1.473,37 euro per jaar.

Voor de werkelijk gemaakte kosten, gelden er geen maximumbedragen maar de onkosten moeten gestaafd worden .

De vrijwilligers en de zorgsector

Sinds het begin van de gezondheidscrisis, verkiezen de vaccinatiecentra om beroep te doen op vrijwilligers.

Aangezien de vaccinatiecampagne verlengd werd tot in het voorjaar van 2022 wat inhoudt dat  er meer op vrijwilligers  beroep zal worden gedaan dan oorspronkelijk voorzien.

Men voorziet bijgevolg dat  de vrijwilligers die in 2022 effectief ingezet worden in de zorgsector, jaarlijks een  forfaitaire kostenvergoeding kunnen ontvangen tot 2.705,97 euro.

Ter herinnering,  dit plafond is ook van toepassing op de volgende vrijwilligers :

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden ;
  • nachtoppas en dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt ;
  • niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Bron :

Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, B.S., 17 februari 2022.